Raport NetB@nk: III kwartał ’23 z dalszym wzrostem aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych

Raport NetB@nk: III kwartał ’23 z dalszym wzrostem aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najnowszy raport NetB@nk, przygotowany przez Związek Banków Polskich, potwierdza stale rosnącą popularność bankowości elektronicznej w Polsce. W III kwartale 2023 nastąpił znaczący wzrost liczby aktywnych klientów mobile only – aż o 4%, a łączna liczba użytkowników aplikacji mobilnych przekroczyła 21 milionów. Duże zainteresowanie bankowością mobilną wynika między innymi z wygody, łatwości obsługi i udogodnień, jakie oferują aplikacje bankowe.

Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do usług bankowości internetowej zanotowała wzrost o 0,2% w stosunku do poprzedniego kwartału, osiągając 42,5 mln umów na koniec III kwartału 2023 r.

Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej wyniosła 22,5 mln, co stanowi niewielki wzrost o 0,1%.

W sektorze MSP także widać rosnącą liczbę klientów bankowości elektronicznej, co świadczy o postępującej cyfryzacji przedsiębiorstw. Obecnie już 3,5 mln klientów sektora MSP posiada dostęp do bankowości internetowej, co oznacza wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Podobny poziom wzrostu odnotowano również porównując liczbę aktywnych klientów tego sektora, których na koniec III kwartału 2023 było blisko 2,5 mln, co stanowi 70% wszystkich klientów MSP i wzrost o 0,3% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Czytaj także: Raport NetB@nk, II kwartał 2023

Aplikacje mobilne

Największy wzrost, wynoszący 3%, odnotowano wśród aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Łącznie mamy już 21,2 mln takich klientów.

Wzrosła również liczba aktywnych użytkowników korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnych (mobile only) o 4%, osiągając niemal 15 mln. To oznacza, że 71% użytkowników bankowości mobilnej loguje się co najmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, nie korzystając równocześnie z bankowości internetowej.

Tak duży odsetek klientów mobile only świadczy o zmieniających się preferencjach użytkowników, kierujących się w stronę bardziej intuicyjnych i dostępnych rozwiązań, jakie oferuje bankowość mobilna.

Płatności bezgotówkowe

W kontekście płatności bezgotówkowych, dane za III kwartał 2023 r. wskazują na niewielki spadek liczby komunikatów i wartości obrotów w systemie Elixir w porównaniu do II kwartału tego samego roku.

Natomiast w systemie Express Elixir zaobserwowano znaczny wzrost zarówno liczby transakcji, jak i wartości obrotów. Obie te wartości zanotowały przyrost na poziomie blisko 10% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Jednocześnie zauważono wyraźny spadek w wartości operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir, która w III kwartale 2023 r. wyniosła 86 mld euro, co stanowi spadek na poziomie ok. 4% w stosunku do II kwartału 2023 r.

Czytaj także: Raport NetB@nk Q1/2023: wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych

Coraz więcej klientów bankowych aplikacji mobilnych

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

– Po raz kolejny obserwujemy znaczący wzrost w segmencie mobile only.

Wyniki za III kwartał 2023 roku potwierdzają stale rosnące zainteresowanie Polaków aplikacjami mobilnymi, dzięki którym mogą zarządzać swoimi finansami.

Liczba użytkowników korzystających wyłącznie z mobilnych aplikacji przekroczyła już 21 milionów.

To zjawisko jest rezultatem nie tylko zmieniających się uwarunkowań i preferencji klientów, ale również rosnącej atrakcyjności aplikacji mobilnych banków, które oferują dodatkowe usługi niedostępne w bankowości internetowej – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

***

Pełna wersja raportu NetB@nk jest dostępna na stronie internetowej Związku Banków Polskich.