Raport Grupy Nordea za trzeci kwartał 2011 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea.01.250x56Grupa Nordea opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku. Uzyskane wyniki odzwierciedlają niepewną sytuacją na rynkach finansowych. Grupa Nordea nadal wypracowuje satysfakcjonujące wyniki dzięki dynamicznym obrotom w transakcjach z klientami.

„Pomimo, iż ostatni kwartał był jednym z najsłabszych jak dotąd okresów na rynkach finansowych, Nordea nadal rozwijała się bardzo dynamicznie. Poza krótkotrwałymi negatywnymi efektami niestabilności rynku finansowego, zauważamy wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim kwartałem. Uwzględniając rezerwę restrukturyzacyjną, można zauważyć obniżenie kosztów. W związku z powyższym mamy do czynienia z ograniczonymi konsekwencjami niestabilności rynku w obszarze wyniku operacyjnego.

Wolumen obrotów generowanych w transakcjach z klientami nadal wzrasta, generując wysokie wartości przychodów i zysków. Jeśli wyłączymy rezerwę restrukturyzacyjną, wynik za pierwsze dziewięć miesięcy wzrósł o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nordea nadal realizować będzie strategię opartą na budowaniu ścisłych relacji dających podstawę do poprawy wskaźników zyskowności. Wdrażając ideę pozostania wiodącym bankiem europejskim, Nordea zastąpiła wcześniejsze finansowe cele budżetowe jednym docelowym wskaźnikiem ROE, który powinien osiągnąć poziom 15% w warunkach normalizacji środowiska makroekonomicznego”. – mówi Christian Clausen, prezes Grupy Nordea.

Porównanie okresu styczeń – wrzesień 2011 z okresem styczeń – wrzesień 2010 (trzeci kwartał 2011 w porównaniu z drugim kwartałem 2011):

  • Zysk operacyjny ogółem wzrósł o 2% (spadek o 11%)
  • Zysk operacyjny nie uwzględniający kosztów restrukturyzacji wzrósł o 5% (spadek o 22%)
  • Nie uwzględniając zasad przejściowych, współczynnik zasadniczego kapitału podstawowego wyniósł 11.0%, w porównaniu z poziomem 10.4% odnotowanym rok wcześniej (w drugim kwartale 2011 pozostał na niezmienionym poziomie 11.0%)
  • Wyłączając koszty restrukturyzacyjne w wysokości 171mln EUR, stopa zwrotu na kapitale wyniosła 10.6% w porównaniu z wartością 11.0% wygenerowaną w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 r. (8.5% w trzecim kwartale 2011, w porównaniu z 11.5% w drugim kwartale)
  • Nowy cel finansowy przyjęty na nadchodzące lata: osiągnięcie wskaźnika ROE na poziomie 15% w warunkach normalizacji środowiska makroekonomicznego

111020.raport.nordea.550x