Raport euro: Zamiast podsumowania: euro jak róża wiatrów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Bezpowrotnie minął czas, kiedy wspólny pieniądz europejski wzbudzał nadzieje na szybką budowę solidarnej, silnej i wpływowej Unii Europejskiej. Dzisiaj, w siedemnastym roku funkcjonowania euro, widać, że Europa nie jest dzięki swojej walucie ani bardziej solidarna, ani istotnie silniejsza, ani wystarczająco wpływowa, mimo że euro utrzymuje pozycję drugiej waluty światowej. Trzeba przyjąć, że to właśnie euro - obok przemian w ładzie światowym - jest w dużym stopniu odpowiedzialne za słabości obecnej Unii, którą częściej postrzega się poprzez presję konieczności dokonania trudnych reform, nie zaś perspektywę dla lepszego życia.

Maria Dunin-Wąsowicz
Autorka jest doktorem nauk politycznych ze specjalizacją w dziedzinie ekonomii politycznej, członkiem zarządu
Forum Ruchu Europejskiego The author is the Member of the Board of the European Movement Forum

Korzyści v. straty

Tak w Wielkiej Brytanii, która obecnie nie myśli o pozbyciu się funta na rzecz waluty europejskiej, jak i w Polsce dostrzega się niedostatek publicznej debaty wokół doświadczeń państw w wyniku przyjęcia euro. Dyskusja – przeprowadzona 4 listopada 2014 r. przez ekspertów polskiego i brytyjskiego ruchu europejskiego oraz środowisko polskiego sektora bankowego – zatytułowana Z euro czy bez euro: aktualne i przyszłe wyzwania przed członkami UE poza strefą euro stanowiła formę wypełnienia tej luki. Niniejszy raport przedstawia wybrane elementy dyskusji.

Debata stanowiła próbę analizy nowych uwarunkowań członkostwa w strefie euro. Jaka będzie jej polityczna i ekonomiczna przyszłość? Jakich należy spodziewać się ekonomicznych konsekwencji pozostawania długi czas przez kraj UE poza strefą?

Zgodzono się co do trzech kwestii. Najpierw, że o wejściu do strefy euro nie powinny decydować wyłącznie względy monetarne, uwzględnić nade wszystko należy interesy państwa. Po drugie, nie tylko strefa euro, ale i UE, znajdują się w głębokim, strukturalnym kryzysie. Dlatego, po trzecie, magnes ponadnarodowego i międzynarodowego euro nie przyciąga bezwarunkowo. Członkostwo w strefie euro może przynieść państwu sporo korzyści. Może je też narazić na poważne straty. Wreszcie, brak euro jest również problemem dla członka UE.

W rezultacie wskazanych uwarunkowań jedne państwa Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), zwłaszcza niewielkie, dołączają do strefy euro. Twierdzą, że wspólna waluta przyczyni się do poprawy funkcjonowania ich gospodarek – zwłaszcza w długim okresie – oraz wzmocni bezpieczeństwo państwa. Rozpad strefy euro nie jest przez nie brany pod uwagę.

Nowe punkty odniesienia

Inne – jak Wielka Brytania i Polska – od lat rozważają za i przeciw członkostwu w strefie. Wielka Brytania może przyjąć euro, ale nie musi. Odwrotna jest sytuacja Polski: ma wprowadzić euro, choć w momencie przez nią określonym. Do niedawna rządy obu państw oceniały przede wszystkim wpływ czynników ekonomicznych na gospodarkę w związku z przyjęciem euro. Analizy zaczęły być weryfikowane wraz z dramatycznym spowolnieniem w strefie euro w wyniku kryzysu.

Nowym elementem oceny warunków przyjęcia euro stały się reformy instytucjonalne w strefie. Wdroż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI