Raport Euro: Nie bójmy się unii bankowej. Często jesteśmy lepsi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.01.084.a.150xSłusznie zwraca się w Polsce uwagę na obecne problemy w strefie euro, nie traktując bezkrytycznie zasad jej funkcjonowania. W przygotowaniach naszego kraju do uczestnictwa w niej trzeba zwrócić szczególną uwagę na konwergencję realną.

Dr Mieczysław Groszek
Wiceprezes Związku Banków Polskich

Wejście państwa do strefy euro oznacza automatycznie wstąpienie także do unii bankowej. Dlatego dyskusję o zaletach i wadach członkostwa w niej warto zacząć od przypomnienia słów premier Ewy Kopacz, która wskazała w swoim exposé, że Polska przystąpi do strefy euro, gdy strefa euro będzie gotowa i gdy Polska będzie gotowa. Zgadzając się z tym punktem widzenia, chciałbym jedynie zauważyć, że słusznie zwraca się w Polsce uwagę na obecne problemy w strefie euro, nie traktując bezkrytycznie zasad jej funkcjonowania. W przygotowaniach naszego kraju do uczestnictwa w niej trzeba zwrócić szczególną uwagę na konwergencję realną, ponieważ wypełnienie kryteriów nominalnych jest daleko niewystarczające.

Unię bankową można określić jako czwarty, obok unii fiskalnej, politycznej i energetycznej, zwarty system instytucjonalny, jaki buduje się lub postuluje w Unii Europejskiej. Jest to system chyba najbardziej zaawansowany wśród wyżej wymienionych. Na unię bankową składają się trzy filary: jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism – SSM), jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Mechanism – SRM) oraz wspólny system gwarantowania depozytów (Common Deposit Guarantee Scheme – DGS). Udział w unii bankowej przez państwa spoza strefy euro nie jest obligatoryjny. Niemniej już dziś należy zadać pytanie o to, czy jesteśmy właściwie do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI