Raport Euro: Jakich reform potrzebuje Unia Europejska? Perspektywa brytyjska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.01.082.a.150xWielka Brytania i Polska to dwie największe gospodarki UE pozostające poza strefą euro. I chociaż twierdzi się, że w dłuższej perspektywie nasze drogi się rozejdą się, ponieważ Wielka Brytania nie wejdzie do strefy euro, to nasze interesy są zbieżne. W interesie obu naszych krajów leży doprowadzenie do uzdrowienia gospodarki Unii Europejskiej z myślą o korzyściach dla wszystkich jej członków.

Sarah Tiffin
Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie Brytyjskiej w Polsce

Wiele z ostatnich, najważniejszych i najdalej idących reform UE wynikało z pilnej potrzeby reakcji na kryzys finansowy. Wspólnota wykazała wolę, by podejmować trudne decyzje dążące do zmian. W ten sposób udowodniliśmy, że reforma Unii Europejskiej jest możliwa. Teraz, mimo że światowa gospodarcza zawierucha nieco uspokaja się, musimy utrzymać impet działania. Jeśli tego nie zrobimy, europejska gospodarka stanie się mniej konkurencyjna, a perspektywy rzeszy młodych bezrobotnych w Europie będą się dalej pogarszać.

Zdaniem niektórych Wielka Brytania rozluźnia swoje więzi z Unią Europejską. To nie jest stwierdzenie prawdziwe. Wielkiej Brytanii niezwykle zależy na sukcesie strefy euro oraz całej UE.

Jakie są wyzwania dla UE?

Unia Europejska stoi przed poważnymi wyzwaniami. Wspólnota traci konkurencyjność. Potrzebujemy reform gospodarczych, które umożliwią tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnią bezpieczeństwo ekonomiczne i pozwolą konkurować w globalnym wyścigu. Sytuacja na Ukrainie pokazała dobitnie potrzebę działania na rzecz utrzymania i wzmocnienia naszego bezpieczeństwa i dobrobytu. Unia otwarta na zewnątrz musi być silna wewnętrznie – zarówno jeśli chodzi o konkurencyjność, jak i bezpieczeństwo energetyczne. Strefę euro nadal czekają kolejne ważne reformy.

W minionym roku miały miejsce istotne zmiany instytucjonalne – zmienił się skład Parlamentu Europejskiego i Kolegium Komisarzy, mamy też nowego przewodniczącego Rady Europejskiej.

Dlatego musimy dokonać ponownej analizy naszych działań, aby jak najlepiej wykorzystać ten nowy początek. Wielka Brytania ma pozytywną wizję reformy Europy. Jest ona niezbędna dla ochrony naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Ale świat zmienia się i Europa musi się zmieniać wraz z nim, by skutecznie odpowiadać na nowe wyzwania. Reformy leżą w interesie wszystkich państw członkowskich UE.

Jakie są propozycje Wielkie Brytanii?

Stanowisko Wielkiej Brytanii jest jasne: UE powinna skoncentrować swe wysiłki tam, gdzie może wnieść największą wartość dodaną – np. przez wdrażanie polityki sprzyjającej poprawie konkurencyjności, ograniczeniu obciążeń regulacyjnych, poprawianiu kondycji gospodarki – i przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy. W styczniu 2013 r. premier David Cameron przedstawił swoją wizję zreformowanej Unii Europejskiej. Mówił o reformach, które uczynią Europę bardziej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI