Raport eBroker: Program Systematycznego Oszczędzania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.03.250x167Popularne programy systematycznego oszczędzania (PSO) często są adresowane do osób, które pragną zabezpieczyć przyszłość swojego potomstwa. Kilka banków oferuje też bardziej wyspecjalizowany wariant rodzinnego oszczędzania.

Mowa o PSO, które są przeznaczone dla dzieci. W przypadku wspomnianych produktów niepełnoletnia osoba staje się pełnoprawnym właścicielem zgromadzonych środków. Ta cecha sprawia, że „dziecięce” programy systematycznego oszczędzania mogą stanowić interesującą propozycję prezentu komunijnego.

Niskie limity minimalnych wpłat to spory atut…

Po przeanalizowaniu aktualnej oferty rynkowej okazuje się, że cztery krajowe banki przygotowały PSO dla dzieci (patrz poniższe zestawienie). Podmioty zarządzające przekazanymi środkami (TFI) umożliwiają inwestowanie za pośrednictwem bezpiecznych funduszy obligacji i stabilnego wzrostu. Rodzic jako osoba podejmująca ostateczną decyzję może też wybrać bardziej ryzykowne alternatywy (fundusze akcji i fundusze zrównoważone).

Praktycznie wszystkie programy regularnego oszczędzania oparte są o fundusze inwestycyjne. Warto pamiętać, że wybierając tę formę gromadzenia środków nie możemy liczyć na wysokie, stałe i stabilne zyski. Z uwagi na wysokie koszta takich umów, na koniec programu młody człowiek może wypłacić mniej pieniędzy niż zostało tam wpłacone. – zwraca uwagę Kamil Trembacz z eBroker.pl

Sporym atutem analizowanych PSO są mało restrykcyjne wymagania co do wysokości  miesięcznych wpłat. W przypadku produktu oferowanego przez BZ WBK minimalna wartość pojedynczego wkładu to 50 złotych (patrz poniższa tabela). Pozostałe banki przewidują dwukrotnie wyższy limit. 

W ramach podsumowania warto zwrócić uwagę, że posiadacze trzech „dziecięcych” PSO nie poniosą opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa. Odmienną politykę w tym zakresie prowadzi tylko BZ WBK TFI.

130530.krajowe.banki.01.1021x1712

Źródło: opracowanie własne eBroker

PSO są zabezpieczone przed lekkomyślnością młodego właściciela

W przypadku wszystkich zaprezentowanych PSO osiemnastoletni właściciel zyskuje pełne prawo do dysponowania zgromadzonym kapitałem. Osoba w wieku trzynastu lat może składać wiążące dyspozycje (np. zmienić sposób alokacji środków). Takie zlecenia muszą być jednak potwierdzone przez rodziców. Młodsze dzieci w ogóle nie mogą zarządzać swoimi środkami.

Źródło: eBroker.pl