Raport BIG: Po pierwszym kwartale nastroje przedsiębiorców są coraz lepsze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

big.infomonitor.01.133xW ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco wzrosło bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wynika z 14. edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wartość wskaźnika BIG wzrosła na przestrzeni ostatniego kwartału o 6,36 pkt i osiągnęła wartość 13,34 pkt. Nastroje po pierwszym kwartale 2011 roku uległy poprawie w porównaniu z końcem minionego roku. Trend spadkowy został odwrócony i poziom wskaźnika zbliża się do wyników po II i III kwartale 2010 roku.

 

Od ponad trzech lat BIG InfoMonitor regularnie monitoruje zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania. W wyniku tych działań powstaje Raport BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, opinie przedsiębiorców w tym zakresie oraz kierunek ich zmian.

W ciągu ostatniego kwartału deklarowane bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej wyraźnie wzrosło we wszystkich ankietowanych grupach. Największy wzrost odnotowano w segmencie przedsiębiorców o 11,8 pkt. (z 4,64 do 16,44 pkt.). Wśród dostawców usług finansowych wzrost wyniósł 5,05 pkt. (wzrost z 11,61 pkt. do 16,66 pkt.), a w grupie dostawców usług masowych – o 2,94 pkt. (wzrost z 5,89 pkt. do 8,83 pkt.).

hildebrand.mariusz.01.133x„Po pierwszym kwartale 2011 roku nastroje przedsiębiorców są znacznie lepsze. Z najnowszych danych wynika, że nieterminowe regulowanie należności, które było przyczyną poprzednich spadków, występuje rzadziej. Należy podkreślić, że o ile początek 2011 roku, rozpoczęliśmy ze znacznie niższym poczuciem bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, w stosunku do wyniku ze stycznia 2010, to po pierwszym kwartale 2011 roku wartość wskaźnika jest wyższa niż w analogicznym okresie minionego roku. Mamy nadzieje, że będzie to początek pozytywnego trendu.Są to bardzo pozytywne dane, mamy również nadzieję, że właściciele biur podróży oraz ich przedstawiciele w coraz większym stopniu będą korzystać ze źródeł dających dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o rzetelności płatniczej swoich partnerów biznesowych”.

Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Spadła odczuwana dotkliwość zjawiska nieterminowego regulowania płatności w branżach respondentów – przede wszystkim za sprawą ocen przedsiębiorców i w nieco mniejszym stopniu dostawców usług finansowych. Dla ponad 40% respondentów z każdej z badanych branż ten problem występuje rzadko.

Nieznacznej poprawie uległy deklaracje przedsiębiorstw wskazujące nieterminowe płatności za poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, trzy miesiące temu uważało tak 78%, a po I kwartale 2011 roku 76%.

ledworowski.marcin.01.133x„Bardzo istotnym i pozytywnym zjawiskiem jest opinia ankietowanych o zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań – jako wysoką określa ją 67% przedsiębiorców”.

Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

 

 

 

 

W 14. edycji Raportu BIG znalazł się również specjalny dodatek dotyczący branży turystycznej. W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym BIG InfoMonitor szczególnie potraktował tą grupę przedsiębiorstw.
Zdecydowana większość badanych (96%) uważa, że wiarygodność płatnicza biura podróży jest istotna dla klientów. Przedstawiciele biur starają się sprawdzać historię finansową swoich kontrahentów – pytają partnerów biznesowych (71%), szukają informacji w Internecie (63%), proszą o rekomendacje (54%) i sprawdzają w Biurach Informacji Gospodarczej (42%).

Blisko trzy czwarte badanych (72%) jest zdania, że sytuacja polityczna w północnej Afryce będzie mieć negatywne wpływ na funkcjonowanie biur podróży w przyszłym roku. Pomimo to 90% ankietowanych zapowiada rozszerzenie oferty.

Pobierz najnowszy Raport BIG

raport.big.05.miniaturka.200x

Więcej w dziale Raporty