Raport AMRON–SARFiN (marzec 2010): Coraz więcej kredytów w Euro, ożywienie na rynku nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raport.amron.sarfin.2010.03.okladka.100xIV kwartale 2009r. banki udzieliły 52,8 tys. nowych kredytów na zakup mieszkania na kwotę blisko 11 mld. złotych. Ogólna kwota zadłużenia z tytułu takich kredytów, na koniec 2009r. to 214 mld. Aż 14% nowo udzielanych kredytów w IV kwartale denominowane było w Euro. Jeszcze rok wcześniej banki praktycznie wcale nie udziały kredytów w tej walucie. Ceny transakcyjne nieruchomości w IV kwartale tylko nieznacznie wzrosły w największych miastach, widać jednak powolne ożywienie na rynku.

Popularne niegdyś kredyty we frankach szwajcarskich to w IV kwartale zaledwie 8,1% nowych umów kredytowych. Największy udział stanowią oczywiście obecnie kredyty w złotych – w IV kwartale ubiegłego roku było to aż 77,4%. W roku 2008 kredyty w polskiej walucie stanowiły zaledwie 30% wszystkich umów kredytowych.

Kredyty mieszkaniowe należą do najlepiej spłacanych, spośród wszystkich linii biznesowych banków. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wskaźnik niespłacanych kredytów mieszkaniowych wynosił zaledwie 1,4% na koniec września ubiegłego roku. Najlepiej spłacają się kredyty denominowane w walutach obcych – tu poziom niespłacanych kredytów to tylko 0,9%.

raport.amron.sarfin.2010.03.foto.01.400xOceniając tendencje, jakie panowały w zeszłym roku Związek Banków Polskich szacuje, że w 2010 roku wzrost nowo udzielnych kredytów powinien być nie większy niż 15% i osiągnąć wartość w przedziale 45 – 50 mld zł. W świetle przyjętej w końcu lutego br. Rekomendacji T powyższa prognoza może jednak ulec zmianie, jeżeli interpretacja niektórych zapisów Rekomendacji będzie zbyt restrykcyjnie realizowana przez UKNF wobec wszystkich uczestników rynku, bez uwzględniania specyfiki ich działania i segmentów klientów, którzy są przez nich obsługiwani.

furga.jacek.02.100xSytuacja ta jest wynikiem działania zarówno sezonowego wzrostu popytu, jak i zwiększającego się optymizmu uczestników rynku wywołanego stabilną sytuacją gospodarczą oraz utrzymującymi się na stałym poziomie cenami transakcyjnymi nieruchomości.

Jacek Furga
Szef Centrum AMRON
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP

Po trzech kwartałach zastoju wywołanego kryzysem z drugiej połowy roku 2008, w IV kwartale 2009r. na rynku nieruchomości mieszkaniowych nastąpiło lekkie ożywienie. Zwiększyła się liczba zawieranych transakcji, wzrosła aktywność firm deweloperskich – z końcem roku zostały rozpoczęte inwestycje wstrzymane w czasie kryzysu, a także te zupełnie nowe, natomiast banki złagodziły politykę kredytową wobec indywidualnych klientów.

W IV kwartale 2009 odnotowano nieznaczne wahania cen transakcyjnych mieszkań. W Warszawie, Krakowie i Łodzi w stosunku do III kwartału ceny wzrosły. Zbyt wcześnie jest jednak na wnioskowanie, w jakim stopniu na wzrosty wpłynęły czynniki długoterminowe niosące zapowiedź zmiany trendu. Istotne jest, aby nie traktować zagregowanej wartości średniej ceny jako bezwzględnego miernika dynamiki cen, a jedynie jako ogólny wyznacznik sytuacji na rynku.

raport.amron.sarfin.2010.03.foto.03.400xŚrednia cena transakcyjna metra kwadratowego w Warszawie, w IV kwartale 2009r. wynosiła 7900 zł i była o 250 zł. wyższa niż w III kwartale. W Krakowie cena metra kwadratowego wzrosła również o około 250 zł do poziomu 6774 zł. W Łodzi cena metra kwadratowego wzrosła o 150 zł, do poziomu 4080 zł.

Pełna wersja najnowszej edycji raportu AMRON SARFiN jest dostępna na stronie www.cigi.pl w dziale Raporty.