Ranking IT@BANK 2014 rozstrzygnięty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

itbank.2014.press.01.400x267Doroczny, siódmy już, ranking IT@BANK 2014 rozstrzygnięty. Redakcja "Miesięcznika Finansowego BANK", jego organizator, ogłosiła zwycięzców i nagrodziła laureatów.

IT@BANK 2014:

Rada Programowa IT@BANK 2014 – obradująca w składzie: Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, przewodniczący; Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”; Adam Grzebieluch, wiceprezes zarządu Banku BOŚ S.A.; Paweł Jakubik, Microsoft, przewodniczący FTB; Mariusz Kaczmarek, ekspert bankowy; Andrzej Kawiński, prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych; Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO BP; Bartłomiej Nocoń, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.; Piotr Puczyński, dyrektor zarządzający CIO Banku BGK; Andrzej Sieradz, wiceprezes zarządu Banku BGŻ S.A.; Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP oraz Andrzej Wolski wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji – zdecydowała o przyznaniu nagród specjalnych: Produktu Roku IT@BANK 2014 oraz Wizjonera Rynku IT@BANK 2014.

Za Produkt Roku IT@BANK 2014 uznano platformę Aleo. Nagrodę wręczono Bartoszowi Traczykowi, prezesowi zarządu ING Usługi dla Biznesu.

itbank2014.produkt.roku.ing.bank.slaski.01.600x

Wizjonerem Rynku IT@BANK 2014 został Michał Bolesławski, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Osobiście odebrał nagrodę.

itbank2014.wizjoner.roku.boleslawski.michal.ing.bank.01.600x

Nagrody dla firm informatycznych

W tegorocznej edycji rankingu uczestniczyło 47 firm informatycznych pracujących na potrzeby sektora finansowego. Wyniki ogłosili i nagrody wręczali dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich i Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”. Stało się to na zakończenie tegorocznej, także siódmej, konferencji IT@BANK 2014 – największego dorocznego kongresu IT sektora bankowego.

Pierwsze miejsce w rankingu głównym IT@BANK 2014 zajęło Asseco Poland Sp. z o.o. Nagrodę odebrali Zbigniew Pomianek, wiceprezes zarządu oraz Marek Lulek, dyrektor sprzedaży dla sektora bankowego. Miejsce drugie zdobyła firma Comarch S.A. Statuetkę wręczono Michałowi Kochaniakowi, dyrektorowi sprzedaży. Trzecie miejsce przypadło spółce VSoft S.A. Nagrodę otrzymał Łukasz Kawulok, dyrektor rozwoju obszaru bankowości.

itbank2014.nagroda.glowna.i.miejsce.asseco.02.600x

itbank2014.nagroda.glowna.ii.miejsce.comarch.02.600x

itbank2014.nagroda.glowna.iii.miejsce.vsoft.02.600x

Tradycją stało się już przyznawanie nagród specjalnych. Tak było i w tym roku. I tak, miejsce pierwsze w kategorii „Potencjał rozwojowy” przyznano firmie Comarch S.A. Drugie miejsce przypadło spółce QUMAK S.A. Miejsce trzecie zdobyła spółka Asseco Poland.

itbank2014.i.miejsce.potencjal.rozwojowy.comarch.600x

Pierwsze miejsce w kategorii „Efektywność” wywalczyła Asseco Poland Sp. z o.o. Miejsce drugie zdobyła spółka Comp S.A. Nagrodę wręczono Radosławowi Frydrychowi, dyrektorowi Pionu Rozwiązań Systemowych i Błażejowi Janikowi, specjaliście ds. kluczowych klientów. Trzecie miejsce przyznano firmie Iron Mountain Polska Sp. z o.o. Nagrodę odebrała Iwona Sikora, członek zarządu.

itbank.2014.i.miejsce.kategoria.efektywnosc.asseco.600x

W kategorii „Pozycja firm w sektorze finansowym” zwyciężyła spółka QUMAK S.A. Drugie miejsca zajęła firma Oracle Polska Sp. z o.o. Nagrodę wręczono Kamilowi Kurowskiemu, Country Leaderowi Oracle Technology. Miejsce trzecie przypadło Asseco Poland Sp. z o.o.

W tym roku po raz pierwszy przyznawano nagrody w kategorii „Pozycja firm w sektorze banków spółdzielczych”. Historycznym, bo pierwszym w niej zwycięzcą została firma SoftNet Sp. z o.o. Nagrodę wręczono Andrzejowi Dacie, prezesowi zarządu. Miejsce drugie wywalczyła spółka Asseco Poland, zaś trzecie Wincor Nixdorf Sp. z o.o. W jej imieniu nagrodę odebrał Adam Matyaszek, General Manager Banking PL i UA.

itbank2014.i.miejsce.pozycja.firm.sektor.bs.softnet.02.600x

itbank2014.laureaci.grupowe.600x

Konferencję podsumował dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Zauważył, że informatyka i bankowość to dziś przeplatające się światy i wzajemnie się wspierające. Stąd tak ważną konferencją jest IT@BANK, umożliwiająca wymianę myśli, doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów, ułatwiająca wyartykułowanie tego, co będzie wyzwaniem dla bankowości i dla jej działów IT.

Na zakończenie gali odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród dla jej uczestników.

Początek konferencji

Gala wręczenia nagród laureatom rankingu była ostatnim punktem konferencji IT@BANK 2014.Ta rozpoczęła się o godz. 9.00 i zgromadziła kilkuset przedstawicieli świata finansów i informatyki. Dostojnych gości powitał i konferencję otworzył Stanisław Brzeg-Wieluński – redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”. Przypomniał, że transmisje on-line wydarzenia można śledzić na stronach internetowych ZBP – www.zbp.pl; Bankiera – www.bankier.pl; PR News – www.prnews.pl oraz www.alebank.pl. Zachęcił również do śledzenia relacji z konferencji, prowadzonej na żywo w serwisie Twitter, na profilach KongresITBANK oraz aleBankPL i aktywnego włączania się w dyskusję. Poprosił następnie o zabranie głosu Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich.

– Witam państwa na jednym z najlepszych wydarzeń z obszaru gospodarki elektronicznej – nie tylko w Polsce, ale i w tym regionie Europy – powiedział prezes ZBP. Słowa te w perfekcyjny sposób oddają istotę konferencji. Wszak już od sześciu lat na konferencjach z logo IT@BANK – przygotowywanych przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK” przy współpracy z Forum Technologii Bankowych ZBP – spotyka się kilkaset kluczowych osób ze świata bankowości oraz IT, to miejsce prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych oraz platforma wymiany doświadczeń.

Sukcesów nie brakuje

– Spotykamy się w roku 25-lecia przemian. Macie państwo swój ogromny udział w tym, co się w tych latach wydarzyło – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz. Do największych osiągnięć polskiej bankowości w minionym ćwierćwieczu, obok niesamowitego wzrostu funduszy własnych – z niespełna 4 mld zł na początku transformacji do 140 mld zł obecnie – czy zwiększeniu się ubankownienia społeczeństwa polskiego z pułapu 50 do ponad 80 proc. – zaliczyć należy bankowość elektroniczną. – Dzięki państwu przeskoczyliśmy pewien etap w rozwoju bankowości – zwrócił się do zebranych prezes ZBP, zaznaczając, że ten sukces nie mógłby być możliwy bez efektywnego współdziałania bankowców i przedstawicieli sektora informatycznego. Prezes Pietraszkiewicz przypomniał, że początki polskiej e-bankowości wiązały się ze ściągnięciem nad Wisłę najwybitniejszych specjalistów z zakresu IT, którzy doradzali naszym ekspertom, co zrobić, jakie najlepsze decyzje podjąć, żeby polski system bankowy był nowoczesny.

– Nie wchodźcie w czeki – budujcie bankowość elektroniczną. Budujcie nowoczesne, nie przestarzałe systemy kartowe, nie dajcie się oszukać – takie rady i zalecenia najlepszych ekspertów z zagranicy pozwoliły Polsce nie tylko dogonić kraje Zachodu, ale nawet stać się liderem w takich dziedzinach, jak bankowość elektroniczna czy choćby zastosowanie kart bezstykowych – kontynuował prezes ZBP. I dodał – Mamy prawo do dumy. Chciałbym państwa prosić, żebyście zastanawiali się nad tym, co robić – nie tylko w Polsce, ale i w Europie – żeby zarabiać na gospodarce elektronicznej. Co robić, żeby bankowość, ale i inne dziedziny gospodarki były bardziej przyjazne ludziom. Co zrobić, żeby włączyć do szeroko rozumianego obrotu gospodarczego osoby dotknięte niepełnosprawnością. Jak tworzyć nowe miejsca pracy, jak kreować bardziej bezpieczne obszary w gospodarce elektronicznej? Jak organizować biznes w obszarze gospodarki elektronicznej, aby pozostawiać znaczną część przychodów na terenie naszego kraju? Wreszcie – jak mamy działać, aby nasze państwo było bardziej nowoczesne, bardziej przyjazne, a w konsekwencji – tańsze? – pytał Krzysztof Pietraszkiewicz. – Chciałbym, aby z takich spotkań jak dzisiejsze wyprowadzać rekomendacje dla tych obszarów, które możemy uznać za ważne – dodał.

Andrzej Kawiński w swym wystąpieniu przypomniał o ważnym jubileuszu – w tym roku dziesięciolecie obchodzi Forum Technologii Bankowych – powstało w roku 2004. Jest ono miejscem wymiany informacji, doświadczeń, współpracy firm z sektora finansowego i IT – mówił. Przypomniał również postać tragicznie zmarłego przed dwoma laty prof. dr. hab. Remigiusza Kaszubskiego, inicjatora działalności FTB i wielkiego popularyzatora bankowości elektronicznej w Polsce.

Dodał też, że jedną z form działalności FTB jest przygotowywanie licznych raportów i analiz poświęconych kluczowym kwestiom z zakresu IT w sektorze finansowym, takim jak biometria, BCM, cloud computing, uwierzytelnianie czy wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa.

Klient i omnichannel

Przed południem odbyły się dwie sesje. Pierwszą z nich zdominował omnichannel. Jak wiadomo, obsługa – niezależnie od kanału komunikacji z klientem, jak i jej stopnia zaawansowania – jest największym wyzwaniem dla banków. Zintegrowana bankowość może więc stać się elementem przewagi konkurencyjnej.

Lubomir Stojek, Application Delivery Management z HP Software CEE w swoim wystąpieniu skupił się na bankowości w telefonie i na tym, jak zapewnić pięć gwiazdek aplikacjom mobilnym. The Digital Branch: how to create positive customer experience with new technology solutions – tak brzmiał temat wystąpienia Aleksandry Lubavs, Vice President, Marketing & Innovation w Diebold EMEA. Karol Mazurek, dyrektor zarządzający, Accenture mówił o banku jako partnerze, doradcy i dostawcy usług niefinansowych wykorzystującym dystrybucję omnikanałową.

Moderatorem pierwszego panelu był Paweł Jakubik z Microsoft, przewodniczący Forum Technologii Bankowych. Do dyskusji zaprosił on: Dorotę Poniatowską-Mańczak – CIO, Credit Agricole Bank Polska; Adama Marciniaka – dyrektora Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim; Bartłomieja Noconia – dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Pekao S.A.; Feliksa Szyszkowiaka – członka zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; Karola Mazurka – dyrektora zarządzającego w Accenture oraz Dariusza Żurakowskiego – dyrektora Departamentu Business Inteligence w BGŻ S.A.

Cyber Security

Prowadzący i uczestnicy sesji drugiej – Cyber Security – zastanawiali się nad tym, czy w dzisiejszym świecie obawa klientów o bezpieczeństwo nie jest barierą w rozwoju nowoczesnej bankowości? A także czy i jak polskie banki przygotowane są do przyszłych zagrożeń?

W wystąpieniu wprowadzającym Piotr Zacharek, Mission Critical Systems Category Manager w HP Enterprise Group, przekonywał, że brak dostępu klientów do serwisu internetowego banku powyżej 12 sekund grozi utratą wiarygodności banku. Dotychczas przyjmowano, że można sobie pozwolić na przerwę w funkcjonowania serwisu nie dłuższą niż jedna godzina. Jednak, jak pokazują przykłady wzięte z życia, już po 12 sekundach od zablokowania serwis banku, poprzez serwis Twitter rozesłano wiadomość o tym zdarzeniu, a po 19 minutach do banku z pytaniami o to, co się dzieje dzwonili przedstawiciele mediów. HP Integrity NonStop System może w 100 proc. zapewnić nieprzerwaną dostępność do serwisu.

O niebezpieczeństwach związanych z programami typu malware Malware niegroźny klientom naszego banku – how to? mówili: Ewa Pasewicz, Sales Director – Banking, Andrzej Nowodworski, Incident Handling Team Leader i Karol Celiński, Team Leader z IMPAQ Sp. z o.o. Coraz powszechniej spotykamy malware dedykowany bankowości w tym również działający w systemie operacyjnym Android. To stale rozwijająca się gałąź oprogramowania – można wymienić m.in. takie programy malware i ich modyfikacje, jak: Spyeye, Zeus, Banatrix Citadel i Banapter. Podmieniają one np. wprowadzane w serwisie internetowym banku numery kont (metodą kopiuj i wklej) na numery kont przestępców.

Andrzej Nowodworski i Karol Celiński zaprezentowali demo działania malware. Pokazali, że aplikacja IMPAQ nie zmienia nic na stronie transakcyjnej banku, ale przekazuje do niego informacje o zagrożeniu, nawet jeśli program nie potrafi po sygnaturze rozpoznać, jakie konkretne oprogramowanie malware zainstalowało się na komputerze klienta.

Marcin Spychała, Channel Sales and Development Manager CEE Trusteer z IBM Polska mówił o zagrożeniach dla pieniędzy klientów banków w kanałach elektronicznych. Jak stwierdził, sam klient jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Trudno temu przeciwdziałać, bo nie da się blokować systemu działającego na jego komputerze. Instalowanie programów zabezpieczających może być odbierane jako próba zbierania informacji o nim, naruszanie jego prywatności. A przecież dziś można zdalnie wykryć: typ przeglądarki internetowej, system operacyjny i zainfekowanie stacji roboczej. Nie trzeba zbierać danych klienta, wystarczy jedynie identyfikator sesji. Zapewnia tooprogramowanie Trusteer. W przypadku tego systemu praktycznie nie ma problemów z instalacją programu u klientów, a swoje ujawniają oni tylko w kontakcie z help desk banku. Na pewno uwierzytelnienie dwuskładnikowe nie jest już wystarczające. Również programy antywirusowe wykrywają malware ze skutecznością średnio na poziomie 40 proc.

Panel dyskusyjny moderował Piotr Puczyński – dyrektor zarządzający CIO w Banku Gospodarstwa Krajowego. Udział w dyskusji wzięli: Mariusz Kaczmarek – ekspert, Grzegorz Kuliszewski – wiceprzewodniczący Forum Technologii Bankowych, IBM, Andrzej Sieradz – wiceprezes zarządu, BGŻ S.A., Bartosz Świderski – przedstawiciel Forum Technologii Bankowych, Compfort Meridian i Jacek Santorski, ekspert psychologii biznesowej. Stwierdzono, że słabym punktem w systemach zabezpieczeń jest klient banku i administrator. Dlatego tak ważne jest pytanie, jak zbudować komunikację z klientem związaną z bezpieczeństwem, by przy okazji go nie wystraszyć. Jacek Santorski zauważył, że ludziom trudno się pomaga, nawet jeśli działa się dla ich dobra. Nie zawsze są skłonni wykonywać powierzone im prace. Jego zdaniem najlepiej, gdy przekaz jest budowany jako opowiadanie pewnej rzeczywistej historii – np. osoby, która straciła pieniądze, bo się nie zabezpieczyła. Andrzej Sieradz dodał, że według dostępnych badań 60 proc. klientów uważa, że skoro bank coś udostępnia, to znaczy, że jest za to odpowiedzialny. Tylko 24 proc. jest zdania, że odpowiedzialność leży zarówno po stronie banku, jak i klienta. Przestępstwa w świecie wirtualnym nie zawsze są postrzegane przez społeczeństwo tak, jak te w świecie realnym. Nie zgłasza się ich odpowiednim organom. W trakcie dyskusji pojawiły się postulaty dotyczące poprawienia komunikacji i wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy bankami. Jest wiele do zrobienia w kwestii przeciwdziałania oszustwom np. przez tworzenie platform współpracy w trybie 24/7 oraz w zakresie edukacji społeczeństwa.

Rola technologii, lojalność klienta

Pierwszą sesją w popołudniowej części konferencji, a trzecią w kolejności, zdominowało pytanie, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą zrewolucjonizować polski sektor bankowy? Jako pierwszy wystąpił Piotr Gąsior, Gemalto Mobile & Financial Solution EMC, przedstawiciel Forum Technologii Bankowych. Wyjaśniał, jak podejść do usług mobilnych w ewoluującym ekosystemie. O tym, czym powinna się charakteryzować nowoczesna placówka bankowa, mówił Piotr Głaska, Senior Product Manager w Huawei Polska. O tym, że wykorzystanie technologii może być narzędziem pozyskiwania i lojalizacji klientów przekonywał Łukasz Kosuniak, Enterprise Marketing Manager w Samsung Electronics Polska, zaś Marcin Dziuba, architekt rozwiązań biznesowych w VSoft S.A., swoje wystąpienie poświęcił innowacjom. Konsolidacja środowiska heterogenicznego w chmurze prywatnej – tak brzmiał temat wystąpienia Krzysztofa Rączkiewicza, Solutions Architect w Cloudware Polska Sp. z o.o. Dzianis Kashko, dyrektor sprzedaży sektora finansowego, Comtegra i Maciej Bocian, Sales Development Manager & Team Leader, NetApp udowadniali, że Agile IT jest skuteczną metodą zarządzania infrastrukturą OnDemand w instytucjach z sektora finansowego.

Ostatnia, czwarta, sesja konferencji IT@BANK 2014, dotyczyła budowania lojalności klientów. Tytuł tej części Customer Loyalty – budowanie lojalności drogą do zwiększenia przychodów instytucji finansowych? Czy jesteśmy na to gotowi i jak to zrobić? pokrywał się z tytułem pierwszego wystąpienia.

Jarosław Pyszkowski, dyrektor zarządzania cyklem życia klienta w PKO Banku Polskim, przekonywał, że owoce budowanie lojalności najwidoczniejsze stają się w sytuacjach trudnych dla klienta, kiedy jednak zostaje on z bankiem nawet wtedy, gdy to ta instytucja popełnia błąd. To niezwykle ważne, zwłaszcza że współczynnik niezadowolenia polskich klientów jest najwyższy w naszej części Europy.

W drugiej prezentacji Paweł Lemańczyk, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., skupił się na temacie Rozwiązania proekologiczne a budowanie lojalności klientów. Zauważył, że dzięki prowadzeniu przez bank portalu zachęcającego do ekologicznego trybu życia młodzi, aktywni ludzie zostają się jego klientami. Ekologia staje się więc sposobem budowania lojalności.

Sesję zakończył panel dyskusyjny moderowany przez Andrzeja Kawińskiego z Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych. Uczestniczyli w nim: Adam Grzebieluch, wiceprezes zarządu BOŚ; Wojciech Pantkowski, dyrektor zarządzający Departamentem Klienta Detalicznego Banku Pekao S.A.; Jarosław Pyszkowski, dyrektor zarządzania cyklem życia klienta w PKO Banku Polskim; Tomasz Zyśko, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży BGŻ S.A., Andrzej Horawa, prezes Teradata, przedstawiciel Forum Technologii Bankowych i Krzysztof Wawrzyniak z firmy IMPAQ, wieloletni pracownik banków spółdzielczych.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że można budować lojalność klientów przez lata, a następnie zniszczyć ją jednym nieudanym posunięciem. Dlatego prawdziwym wyznacznikiem lojalności klientów jest sytuacja, gdy płacą za usługę, choć podobną dostają gratis w innym banku. Prelegenci dostrzegli, że konsumenci wciąż jeszcze darzą instytucje finansowe ogromnym zaufaniem. I tego zaufania póki co nie są w stanie podważyć żadne inne firmy.

Debata ekspercka

Czy banki są w stanie na własną rękę zabezpieczyć się przed atakami współczesnych hakerów – a raczej sieci hakerskich? Jakie wyzwania stoją przed twórcami sektorowych systemów wymiany informacji – i co przeszkadza, aby sektor bankowy i instytucje publiczne udostępniały sobie wzajemnie informacje o zagrożeniach? Czy szybkość wykonywania współczesnych operacji bankowych jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa – i kiedy to zagrożenie staje się na tyle duże, że nie warto przyspieszać dalej? To podstawowe zagadnienia, poruszane podczas debaty zatytułowanej Komplementarność systemów wymiany informacji a nowe funkcjonalności. W panelu, moderowanym przez Macieja Małka – redaktora naczelnego portalu aleBank.pl oraz czasopism „Kurier Finansowy” i „Europejski Doradca Samorządowy”, udział wzięli: dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, Dariusz Kozłowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Krzysztof Kokot, ekspert Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Janusz Matusz, wiceprezes zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Andrzej Sieradz, wiceprezes Banku BGŻ S.A.

Jak się ustrzec przed przestępcami w relacjach bank-klient? Czy dzisiaj w ramach systemów wymiany informacji dysponujemy czymś na kształt cybertarczy? Czy efektywnie wykorzystujemy potencjał tych wszystkich narzędzi? – Tymi pytaniami zapoczątkował debatę Maciej Małek. Odnosząc się do tego zagadnienia, wiceprezes BGŻ zwrócił uwagę na jeden fakt: to sektor bankowy jako pierwszy w kraju zaczął budowanie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. – Oprócz systemu bankowego w Polsce nie ma zorganizowanej części państwa odpowiadającej tym poziomom.

Bankowość jako pierwsza zderzyła się z problemami, które obserwujemy dziś w sektorze pozabankowym i musiała sobie z tym radzić – stwierdził.

Wiceprezes CPBiI Dariusz Kozłowski zauważył, że kluczem do bezpieczeństwa jest zacieśnianie międzysektorowej wymiany informacji. – Skończył się okres na zabezpieczenia indywidualne – każdy buduje mury, chroni je i uważa, że jest zabezpieczony. Najwyższy czas tworzyć rozwiązania sektorowe. Świat współczesny wygenerował masę zagrożeń, cyberprzestępcy działają na tylu obszarach, że indywidualne działanie ma sensu – powiedział. Tezę tę potwierdził również wiceprezes BGŻ. – Skończył się czas donkiszotów. Dziś ataki to doskonale zorganizowane działania – podkreślił.

Wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek dodał, że sektor bankowy od dłuższego czasu oczekuje partnerskiej współpracy z organami i instytucjami państwa w ramach wymiany informacji o zagrożeniach. – My jako środowisko bankowe chcemy stworzyć partnerstwo publiczno-prywatne na zasadach współzależności. Nie da się pewnych rzeczy państwu zrobić bez banków, a bankom bez państwa – zaznaczył.

Moderator debaty zwrócił uwagę również na wyzwania związane z wymianą informacji pomiędzy samymi bankami – w szczególności na zaangażowanie poszczególnych placówek w realizację chociażby porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich a Komendą Główną Policji w sprawie wymiany informacji o zagrożeniach. Do kwestii, jak zwiększyć efektywność kooperacji poszczególnych placówek w tym zakresie, nawiązał również Dariusz Kozłowski. Z kolei Janusz Matusz zastanawiał się, czy banki mogą zrobić w tej dziedzinie jeszcze więcej. – Czy musimy prowadzić tę współpracę na jeszcze większym szczeblu? Banki są podmiotami, które mają sobie najmniej do zarzucenia. Jeżeli nie współpracują ze sobą, to mają jakiś powód – stwierdził.

Ożywioną dyskusję wywołała kwestia prawa banku do blokowania rachunku, na którym przeprowadzane są operacje uznane za podejrzane. Dariusz Kozłowski zaznaczył, że wykrycie potencjalnego fraudu nie rozwiązuje problemu.

Co można zrobić, żeby istniejąca architektura pozwalała blokować na przykład rachunki założone „na słupa”? Czy nie należałoby rachunków zdefiniowanych przez banki jako podejrzane zaznaczyć w systemie? – Takie pytanie postawił panelistom Maciej Małek. Andrzej Sieradz stwierdził, że w takiej sytuacji każda decyzja musi być podejmowana indywidualnie. –  Konta, na które trzeba uważać, to nie są automatycznie te używane do celów przestępczych. Bank ma prawo blokować dostęp do konta, ale nie powinien w każdym przypadku blokować zleceń stałych – takich jak spłata kredytu czy polecenia zapłaty. Oczywiście powinien być monitoring takich kont – podkreślił.

Dariusz Kozłowski zwrócił uwagę na inny aspekt tego problemu. – Wciąż działamy w ramach jednej organizacji. Jeśli uważamy, że dany rachunek czy transakcja jest podejrzana, to możemy to wyłapać i podjąć odpowiednie kroki. Natomiast nie mamy efektywnych rozwiązań transferujących analogiczne informacje w drugim banku. Wymiana informacji spowodowałaby, że moglibyśmy działać ex ante, a nie ex post – powiedział.

Prędkość czy bezpieczeństwo? To odwieczne zagadnienie wzbudza kontrowersje nie tylko w ruchu drogowym. Również i panelistów podzieliła kwestia bezpieczeństwa w przypadku dokonywania przelewów natychmiastowych. Krzysztof Kokot zapytał, co nam dają, w ostatecznym rozrachunku, natychmiastowe płatności? Na to pytanie odpowiedział wiceprezes BGŻ: – Niekiedy to ma znaczenie. Jeśli startujemy w przetargu, to musimy dotrzymać terminu zapłaty. Również przy innych zobowiązaniach najczęściej ma znaczenie data wpływu (…). Myślę, że z czasem płatności natychmiastowe mogą wypchnąć z rynku tradycyjne sesje – stwierdził.

Maciej Małek zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny tego zagadnienia. – Koszty rosną, przychody spadają – z uwagi na niskie stopy, interchange rośnie – gdzie szukać oszczędności? Koszty nakręcają również stawki za dostęp do zewnętrznych baz danych. Rok temu mówiliśmy o kwestii dostępu do bazy PESEL, jak to ma być zrealizowane? – pytał. Wiceprezes CPBiI odniósł się do tej ostatniej kwestii. – Dostęp do bazy PESEL dziś kosztuje 10 zł za każde zapytanie, niedługo opłata ma być obniżona do 30 gr – podkreślił. Dodał, że obawa przed pewnymi rozwiązaniami – jak choćby płatności natychmiastowe – może skutkować wpuszczeniem na ten obszar konkurencji. Jeśli jednak banki nie wejdą w płatności natychmiastowe, to zrobi to ktoś inny. A to one muszą być liderem i budować najlepsze rozwiązania.

Dlaczego państwo nie jest zainteresowane budową systemu we współpracy z bankami? W tej kwestii dyskutanci wykazali zgodność. Przykładem mogą być tak trywialne kwestie, jak pobieranie danych o zaległościach z instytucji publicznych. Z jednej strony prawo umożliwia obywatelowi złożenie indywidualne zapytania do bazy danych ZUS, z drugiej jednak nie można uruchomić procesu dostępu do tej samej bazy via bank, nawet jeśli klient wyrazi na to zgodę. Ten sam problem dotyczy również Urzędu Skarbowego czy samorządów.

– Pewne kwestie można załatwić w drodze umowy dwustronnej, ale niektóre wymagają naprawy na poziomie regulacyjnym – podkreślił Maciej Małek.

(ala, kmor, bsz)