Raiffeisen Bank Polska zamierza zadebiutować na giełdzie

Raiffeisen Bank Polska zamierza zadebiutować na giełdzie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Bank", a wraz ze spółkami zależnymi "Grupa"), uniwersalny bank prowadzący działalność w Polsce, koncentrujący się na środku rynku, obejmującym segment małych i średnich przedsiębiorstw, a także klientów mikro i indywidualnych, ogłosił dzisiaj zamiar przeprowadzenia przez akcjonariusza Banku oferty publicznej akcji Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta

Planowana pierwsza oferta publiczna („Oferta„) będzie obejmować 33.850.251 istniejących akcji sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (“RBI„), podmiot bezpośrednio kontrolujący Bank, reprezentujących 15% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Oczekuje się, że Oferta będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski), którzy nie są oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz, tzw. „U.S. persons”, na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku oraz do „kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych” (ang. „Qualified Institutional Buyers„) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (którzy to kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni będą jednocześnie „kwalifikowanymi kupującymi” (ang. „Qualfied Purchasers„) zdefiniowanymi w przepisie oraz w regulacjach wydanych na podstawie art. 2(a)(51) Amerykańskiej Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami (ang. U.S. Investment Company Act of 1940, as amended).

Rozpoczęcie Oferty jest planowane przed końcem czerwca 2017 r. Wszystkie szczegóły dotyczące Oferty zostaną udostępnione w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacji.

Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. pełnią rolę Globalnych Koordynatorów, a Raiffeisen Bank Polska S.A. Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. pełni rolę Oferującego.

“Po intensywnych przygotowaniach i w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez naszego właściciela przystępujemy do decydującej fazy oferty publicznej akcji Raiffeisen Bank Polska. Chcemy zaprezentować potencjalnym inwestorom wszystkie atuty Banku, który ma długą, ponad 25-letnią historię na polskim rynku, a jednocześnie dynamicznie odpowiada na zmiany w biznesowym, społecznym i technologicznym otoczeniu. Oczekujemy, że wdrażany obecnie program optymalizacji przyniesie w ciągu dwóch lat znaczące obniżenie bazy kosztowej oraz w konsekwencji wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 55% począwszy od 2019 roku. Planujemy również, że w najbliższych dwóch latach wartość nakładów na projekty związane z cyfryzacją i automatyzacją przekroczy 100 mln zł. Uważamy, że zastosowanie nowych technologii pomoże poprawić efektywność kosztową, a to przełoży się na poprawę rentowności. Raiffeisen Bank Polska od lat specjalizuje się w obsłudze tzw. środka rynku, czyli mikro, małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych. Z powodzeniem działa jednak również na rynku bankowości dużych przedsiębiorstw oraz w segmencie klientów zamożnych. We wszystkich segmentach stawiamy na model działania oparty o bliskie relacje z klientem z wykorzystaniem różnorodnych kanałów kontaktu. Takie podejście w połączeniu z obecną transformacją, zwłaszcza w bankowości detalicznej, ma zapewnić Bankowi mocną pozycję na konkurencyjnym polskim rynku” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank