Rafał Sura

Rafał Sura
Fot. NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Narodowy Bank Polski

Urodził się 14 maja 1979 roku w Przemyślu.

Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych o specjalności prawo finansowe, a w 2014 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych o specjalności prawo administracyjne. Od 2003 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Prawnych KUL. Wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2007 – stypendysta Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Były członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego i Probacji. Był radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego.

Od 18 listopada 2015 roku do 16 listopada 2016 roku był sędzią Trybunału Stanu.

Od 21 września 2021 roku członek zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki.

Od 16 listopada 2016 roku do 21 lipca 2022 roku członek Rady Polityki Pieniężnej

28 lipca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Rafała Surę na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP