Mieczysław Groszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej BPS Leasing i Faktoring

Mieczysław Groszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej BPS Leasing i Faktoring
Mieczysław Groszek,

Banki komercyjne uzyskują 15% swoich przychodów z leasingu, a banki spółdzielcze 3%. Ta dysproporcja pokazuje, jak dużo niewykorzystanego potencjału mają po swojej stronie banki lokalne.

Zobacz artykuł powiązany z tą wypowiedzią »