Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP

Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP
Mariusz Zygierewicz, fot. ZBP,

Dzisiaj bardzo nas niepokoi niskie zapotrzebowanie na kredyt bankowy i tym samym bardzo niski udział kredytu w aktywach bankowych. Dodatkowo jeszcze banki są dziś de facto „karane” za rozwój akcji kredytowej poprzez naliczanie podatku bankowego, który nie obejmuje finansowania długu państwowego, tylko efektywne finansowanie sfery realnej gospodarki, potrzeb konsumenckich czy inwestycji rozwojowych samorządów.

Zobacz artykuł powiązany z tą wypowiedzią »