PZU ma zgodę na przejęcie Link4

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pzu.01.397x400Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na przejęcie Link4 przez PZU. Był to ostatni z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego bezpośredniego nabycia akcji Link4 w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę kondycję finansową i rękojmię inwestora, plan działalności zakładu ubezpieczeń oraz złożone przez inwestora zobowiązania dotyczące m.in. ładu korporacyjnego czy adekwatności kapitałowej.

PZU zamierza utrzymać Link4 jako odrębną spółkę. „Wierzę, że zmiana właściciela na PZU oznacza zmianę na lepsze dla Link4” – podkreśla Roger Hodgkiss, prezes Link4. „PZU świetnie rozumie polski rynek, ma ogromny kapitał gotowy do inwestowania, ubezpieczeniowe know-how we wszystkich liniach biznesowych oraz oferuje szerokie i długoterminowe perspektywy rozwoju. To dla Link4 bardzo duża szansa” – tłumaczy.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń