Publikacja broszury audytowej PIU

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

piu.250xPolska Izba Ubezpieczeń wydała broszurę pt: "Dobre praktyki w zakresie współpracy między audytem wewnętrznym a biegłym rewidentem w zakładach ubezpieczeń".

Wersja elektroniczna opracowania dostępna jest na stronie internetowej PIU lub tutaj.

Wersja papierowa rozesłana zostanie do wszystkich członków PIU.

Opracowanie jest efektem prac grup roboczej, złożonej z przedstawicieli Urzędu Komisji nadzoru Finansowego, ERNST & YOUNG, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU. Biorąc pod uwagę znaczenie funkcji audytu w nowych rozwiązaniach systemu oceny wypłacalności – Solvency II – opracowanie może być pomocne w dostosowaniu struktury i zasad działania audytu wewnętrznego do nowych realiów. Zaproponowane w broszurze rozwiązania zastosowane mogą być zarówno przez małych jak i dużych ubezpieczycieli.

Publikacja stanowi istotne wsparcie dla działów audytu wewnętrznego zakładów ubezpieczeń i została pod względem merytorycznym wysoko oceniona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Źródło: PIU