Przyszłość polsko-amerykańskich relacji biznesowych – raport AmCham

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.03.400x266W dniach 2-4 września w trakcie odbywającego się w Krynicy-Zdroju XXIV Forum Ekonomicznego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce zaprezentowała raport opracowany we współpracy z KPMG. "Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych" ma na celu ukazanie wkładu amerykańskich inwestorów w rozwój polskiej gospodarki. Na zorganizowanym w trakcie trwania forum panelu AmCham dyskutowano nad przyszłością polsko-amerykańskich relacji i drogach do ich rozwoju.

4 września w trakcie panelu Amerykańskiej Izby Handlowej „Top Trendy: Przyszłość amerykańsko-polskich relacji biznesowych”, skupiono się na przemianach jakie zaszły w ciągu 25-ciu lat polskiej transformacji. Paneliści rozmawiali jakie działania należy podjąć aby doprowadzić do rozwoju gospodarki w kolejnym ćwierćwieczu. Dyskusja opierała się na kwestiach energii, aktywności biznesowej, porozumienia transatlantyckiego i edukacji. Zwrócono również uwagę na decyzje, które należy podjąć w polskich obszarach inwestycyjnych i modernizację biznesu.

Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Dysponuje korzystną lokalizacją geograficzną, połączoną z członkostwem w Unii Europejskiej, potencjalnych inwestorów zachęca również stabilność gospodarcza i polityczna kraju. Dobrze wykształceni absolwenci z dobrą znajomością języków obcych stanowią zaplecze potencjalnych pracowników dla firm planujących rozpocząć działalność w Polsce. Dodatkowo, jako jedyne państwo środkowoeuropejskie Polska oferuje 11 lokalizacji liczących ponad 300 tys. mieszkańców, jak wynika z raportu AmCham i KPMG „Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych”.
140907.wymiana.handlowa.02.600

Obecni już na rynku amerykańscy przedsiębiorcy wciąż rozszerzają swoją działalność poprzez reinwestycje. KPMG szacuje, że wartość inwestycji amerykańskich w kraju w ciągu ostatnich 25 lat sięga 91 mld PLN. Również polskie firmy odnajdują rynek amerykański jako obiecujące miejsce do rozwoju biznesu. W tym samym czasie zainwestowały tam 6,3 mld. PLN.

Na panelu zwrócono także uwagę na polski system biurokracji, który należy usprawnić i udoskonalić, w celu ułatwienia nawiązywania relacji biznesowych i lokowania inwestycji w Polsce.

Kolejnym krokiem do usprawnienia inwestycji w Polsce może być podpisanie Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które aktualnie jest w fazie negocjacji. Wpłynęłoby ono przede wszystkim na liberalizację handlu oraz zniwelowanie barier pozataryfowych, a co za tym idzie na zacieśnienie relacji amerykańsko-polskich w trakcie kolejnych 25 lat.
140907.wymiana.towarowa.01.600

Cały raport dostępny jest na stronie internetowej www.amcham.pl

Źródło: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce