Przelewy natychmiastowe – co o nich myślą klienci banków w trzy lata po uruchomieniu systemu Express Elixir?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.02.400x199Możliwość wykonania przelewu natychmiastowego, za przydatną w wielu codziennych  sytuacjach uznaje 53 proc. klientów działających w Polsce banków - wynika z badania "Wizerunek polskiego sektora bankowego", zrealizowanego przez TNS Polska. System Express Elixir, który umożliwia realizację przelewu między rachunkami prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach, obchodzi właśnie trzecią rocznicę uruchomienia.

Express Elixir został wdrożony przez KIR jako drugi w Europie profesjonalny system przelewów natychmiastowych (po brytyjskim systemie Faster Payments uruchomionym w 2008 r.). Udostępnienie nowej usługi umożliwiło przeniesienie kontroli nad momentem przeprowadzenia transakcji w ręce klienta banku, wprowadzając zmianę jakościową w realizacji najpopularniejszej czynności bankowej. Możliwość dokonywania bezpośrednich przelewów w trybie 24/7/365, czyli również w dni wolne od pracy, została szybko doceniona. Od momentu uruchomienia do końca maja br., klienci banków należących do systemu zlecili łącznie ponad 1,86 mln tego rodzaju transakcji o wartości przekraczającej 8,6 mld zł. – Uruchomienie systemu Express Elixir było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie dostępu do nowoczesnego i wygodnego modelu realizowania płatności – mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. – Express Elixir jest wciąż jednym z niewielu narzędzi tej klasy na świecie, choć coraz więcej krajów opracowuje i wdraża własne systemy, chętnie przy tym korzystając z naszych doświadczeń – podkreśla M. Szymański.

Przelew natychmiastowy to usługa przydatna w ocenie ponad połowy klientów banków 
(53 proc.), którzy wzięli udział w tegorocznym badaniu „Wizerunek polskiego sektora bankowego”. Przynajmniej raz lub częściej korzystał z niego już co piąty ubankowiony Polak. Dla porównania, w 2014 r. było to 16 proc. – Dzięki dopasowaniu do stylu życia konsumentów, którzy praktycznie stale funkcjonują w trybie on-line, usługa coraz częściej staje się alternatywą dla tradycyjnego przelewu i to nie tylko w sytuacjach, kiedy konieczne jest pilne uregulowanie należności – komentuje M. Szymański.

Wzrasta liczba osób, dla których ważna jest pewność, że pieniądze dotrą na konto odbiorcy bezzwłocznie – deklaruje to 23 proc. klientów banków, którzy uznają przelewy natychmiastowe za przydatne (wobec 19 proc. odnotowanych w ubiegłym roku). Co piąte wskazanie (21 proc.) dotyczy sytuacji, w których musimy w ostatniej chwili opłacić rachunek za energię elektryczną, wodę, czy gaz. Za trzecią najważniejszą korzyść ankietowani uznali możliwość uregulowania za pomocą przelewu natychmiastowego ważnych i pilnych należności służbowych (13 proc.).

150616.Przelewy natychmiastowe 02

Rosnąca popularność przelewów natychmiastowych widoczna jest w statystykach systemu Express Elixir. W pierwszym roku kalendarzowym funkcjonowania usługi rozliczonych zostało 22,2 tys. transakcji o wartości ponad 78 mln zł. W ubiegłym roku klienci banków zlecili 940 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 4,2 mld zł. W maju 2015 r. przetworzonych zostało ponad 116 tys. transakcji o wartości przekraczającej 521 mln zł. W stosunku do maja ub.r. liczba i wartość transakcji wzrosła odpowiednio o 46,6 tys. i 222 mln zł.

150616.Przelewy natychmiastowe 01

Infrastruktura systemu jest przygotowana na dalszy, dynamiczny rozwój usługi, wynikający m.in. z rosnącej liczby banków udostępniających ją swoim klientom oraz zaangażowania KIR w obsługę płatności P2P, zlecanych na numer telefonu komórkowego. – Tego typu przelewy już wkrótce będą procesowane w systemie Express Elixir z wykorzystaniem prowadzonej przez spółkę PSP bazy aliasów. W przyjętym modelu, numer telefonu będzie automatycznie zamieniany na odpowiadający mu numer rachunku bankowego – wyjaśnia M. Szymański.

* Badanie przeprowadzone zostało w marcu 2015 r. w ramach cyklicznego wielotematycznego badania Omnibus, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+. Liczebność ogólnej próby (N=998). Badanie zostało zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich, we współpracy z KIR

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy
KIR S.A.