Przegląd: Więcej pieniędzy na emeryturze dzięki odwróconej hipotece!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2012.k2.foto.090.250xOdwrócona hipoteka może uzupełnić budżet domowy seniorów nawet od 20 do 50 proc. w porównaniu do średniej wysokości świadczenia emerytalnego. Ze względu na różnice w przewidywanej długości życia na zdecydowanie wyższe raty kapitałowe mogą liczyć mężczyźni. Najbardziej efektywnym zabezpieczeniem odwróconej hipoteki są domy jednorodzinne, w przypadku mieszkań, wszystko zależy od ich lokalizacji - wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Związku Banków Polskich

W styczniu bieżącego roku pod obrady Rady Ministrów skierowany został projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Celem tej ustawy jest stworzenie ram legislacyjnych do produktu finansowego nazywanego potocznie „odwróconą hipoteką”. Jest ona w zamyśle autora projektu – Ministerstwa Finansów – skierowana do osób starszych i polega na tym, że bank wypłaca klientowi określoną kwotę pieniędzy, która jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Kredytobiorca pozostaje do końca życia właścicielem tej nieruchomości. Po jego śmierci własność nieruchomości zostaje przeniesiona na bank, który – w zależności od uzgodnień – przyjmuje spłatę kredytu przez spadkobierców lub też sprzedaje nieruchomość. W tym drugim przypadku spadkobiercy otrzymują różnicę między kwotą kredytu a kwotą uzyskaną w procesie sprzedaży

” ]

„Odwrócona hipoteka powinna być stosowana i oferowana przez ściśle kontrolowane i nadzorowane instytucje, takie jak banki. Jest to obszar, w którym klienci podejmują decyzje dotyczące znacznego majątku, często dorobku całego życia. Konieczne jest więc zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości takich transakcji.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Odwrócona hipoteka może stanowić znaczące uzupełnienie budżetów domowych seniorów, w szczególności w porównaniu do średniej wysokości świadczenia emerytalnego. Przy poczynionych przez autorów symulacji założeniach, minimalne dochody z tego tytułu mogą się kształtować na poziomie ok. 20 proc. średniej emerytury (dla osoby 60-letniej). W najlepszych wariantach mogą nawet osiągać zbliżony do niej pułap lub nawet ją przewyższać.

„Ze względu na krótszy przewidywany okres trwania życia, raty kapitałowe wypłacane mężczyznom będą znacznie wyższe niż w przypadku kobiet. Różnice sięgają od ok. 50 proc. dla osób sześćdziesięcioletnich i maleją do ok. 25-30 proc. dla 75-latków.” – wyjaśnia Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych.

Najbardziej efektywnym zabezpieczeniem odwróconej hipoteki będą domy jednorodzinne i to nawet niezależnie od ich lokalizacji. Właściwie w każdym poziomie wiekowym największą ratę kapitałową otrzymałby właściciel domu jednorodzinnego w Białymstoku, który nie należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków nieruchomości.

Z kolei w przypadku mieszkań różnica wynika najprawdopodobniej ze znacznego zróżnicowania w kwotach kredytów i rat miesięcznych, uzależnionych od lokalizacji. Widać to wyraźnie, porównując mieszkanie spółdzielcze w Warszawie oraz mieszkanie o takim samym standardzie i powierzchni w Szczecinie, ponieważ różnice w tym przypadku będą się kształtowały na poziomie 30-35 proc. wysokości miesięcznej raty.

Ze społecznego punktu widzenia, niezwykle istotna jest także relacja między bankiem i ewentualnymi spadkobiercami po śmierci kredytobiorcy. Autorzy projektu założeń ustawy zakładają, iż w takiej sytuacji spadkobiercy mogą podjąć decyzję o dokonaniu spłaty kredytu i zachowaniu prawa do nieruchomości.

„Tak więc, autorzy projektu założeń ustawy uwzględniają także tradycyjny sposób postrzegania nieruchomości w Polsce jako efektu życiowego dorobku oraz przedmiotu dziedziczenia przez kolejne pokolenia w ramach rodziny i z tego powodu zapewniają udział spadkobierców poprzez umożliwienie im dokonania spłaty kredytu i zachowania prawa do nieruchomości lub otrzymania różnicy między wartością nieruchomości i roszczeniem instytucji kredytującej.” – dodaje Norbert Jeziolowicz.


Z bankowości internetowej korzysta już ponad 10 milionów z nas!

Na koniec IV kwartału 2011 roku z usług bankowości internetowej aktywnie korzystało, po raz pierwszy w historii, ponad 10 milionów Polaków. Nie tylko w internecie odnotowano wzrosty. Rekordowe tempo rozwoju notuje technologia zbliżeniowa, liczba kart w tej technologii wzrosła w ciągu minionego roku o 370 proc. Polacy coraz częściej i coraz więcej wydają za pomocą kart płatniczych i pomimo zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych niezmiennie ufają bankom i bankowości internetowej – wynika z szóstej edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Na koniec 2011 roku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI