Przegląd: Sprawozdanie z działalności komitetu ds. finansowania nieruchomości (KdFN) w I połowie 2009r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Aktywność Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich w I półroczu 2009 r. koncentrowała na działaniach mających na celu zwiększenie dostępności usług bankowych dla ludności oraz wypracowanie propozycji stabilizacji rynku finansowania nieruchomości w sytuacji, gdy z USA napływały sygnały o problemach w spłacie mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

Przedstawiciele Komitetu byli zaangażowani w prace nad następującymi projektami:

 • ustawą w sprawie wsparcia finansowego rodzin w nabywaniu własnego mieszkania – pracowano nad modyfikacją ustawy w celu poszerzenia grona beneficjentów pomocy państwa
 • stanowiskiem sektora bankowego nt. projektu wdrożenia obowiązkowego rachunku powierniczego
 • informowaniem UOKiK nt. postępów wdrażania Rekomendacji S II
 • prace zespołu roboczego w Ministerstwie Finansów, w ramach Grupy Roboczej do spraw przeglądu regulacji prawa bankowego, w zakresie sekurytyzacji i projektowanych zmian ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, mających na celu umożliwienie emitowania listów zastawnych przez banki uniwersalne (powołano w ZBP grupę roboczą ds. tzw. covered bonds),
 • wspieranie Kancelarii Premiera RP oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tworzeniu programu rządowego pomocy osobom bezrobotnym w spłacie kredytów mieszkaniowych (dzięki udziałowi Komitetu oraz przekazanym danym z bazy SARFIN stworzony został fundusz na ten cel w wysokości 150 mln zł).

Na forum Unii Europejskiej Komitet opiniował proponowane przez KE dokumenty dotyczące ochrony konsumenta, finansowania transgranicznego oraz zleconego przez KE badania London Economics nt. kredytów mieszkaniowych.

Związek Banków Polskich zaproponował zorganizowanie roboczego spotkania z przedstawicielami Urzędu Komisji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI