Przedsiębiorco pokaż, że jesteś wiarygodny finansowo!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
big.infomonitor.01.250x106BIG InfoMonitor w listopadzie wprowadził Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, nowy produkt dla przedsiębiorców, za pomocą którego będzie można potwierdzać własną wiarygodność finansową. Certyfikat jako jedyny na rynku będzie udokumentowaniem informacji o braku zaległych zobowiązań wobec innych przedsiębiorców i całego sektora bankowego. Jego unikalność polega również na tym, że oprócz wersji papierowej będzie dostępny on-line. Certyfikat będzie elementem Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego celem jest promocja rzetelnych i solidnych firm.

Według badań TNS OBOP aż 80% przedstawicieli firm w Polsce twierdzi, że posiadanie potwierdzenia wiarygodności finansowej ma wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o rozpoczęciu współpracy. Takie opinie nie powinny być zaskoczeniem, skoro zgodnie z danymi opublikowanymi w najnowszej edycji Raportu BIG, 76 % przedsiębiorców jest zdania, że nieterminowe płatności stanowią poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stąd tak ważne jest, aby przedsiębiorcy, którzy płacą w terminie wiedzieli, że ten fakt pozytywnie ich wyróżnia, a informację na ten temat mogą wykorzystać w kontaktach biznesowych i dla budowania pozytywnego wizerunku.

hildebrand.mariusz.01.133x„Realizacja Programu Firma Wiarygodna Finansowo jak i wdrożenie pierwszego jego elementu – Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – jest wynikiem analiz potrzeb przedsiębiorców. Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami pokazuje, że chcą one pokazać swoją solidność i rzetelność na tle konkurentów. Oferowany przedsiębiorcom produkt jest rzeczywistym potwierdzeniem wiarygodności firmy a to z całą pewnością będzie istotnym argumentem w negocjacjach handlowych. Wprowadzając Program Firma Wiarygodna Finansowo chcemy się przyczynić do promowania etycznych zachowań w biznesie.”

Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor SA.

 

 

Celem Programu Firma Wiarygodna Finansowo jest promocja rzetelności i solidności w biznesie. Uczestnicy Programu uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, który potwierdza, że są godnymi zaufania partnerami biznesowymi, którzy terminowo regulują zobowiązania finansowe. Certyfikat jest pierwszym produktem oferowanym w ramach programu, trwają pracę nad kolejnymi rozwiązaniami odpowiadającymi na potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców. Program już na starcie patronują dwie ważne dla systemu wymiany informacji gospodarczej instytucje: Biuro Informacji Kredytowej i Związek Banków Polskich.

W związku z tym, że Certyfikat ma mieć rzeczywiste odzwierciedlenie w sytuacji finansowej firmy, aby go otrzymać przedsiębiorcy muszą spełnić kilka warunków. Podmiot, który chce uzyskać taki dokument musi działać na rynku co najmniej od 6 miesięcy. Zostanie sprawdzony pod kątem ewentualnych zaległości płatniczych w Rejestrze Dłużników BIG, a także bazach bankowych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dodatkowym kryterium jest nieposiadanie przez właściciela i ewentualnych wspólników konsumenckich zaległości płatniczych. Jeśli firma przejdzie pozytywnie tę weryfikację, otrzyma oryginał dokumentu, a także dostęp do Certyfikatu on-line. Klienci i kontrahenci po wpisaniu numeru NIP firmy będą mogli sprawdzać ważność i autentyczność certyfikatu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w serwisie www.BIG.pl/certyfikat. W ramach pakietu powitalnego firma otrzyma również naklejki z symbolem Firma Wiarygodna Finansowo do oznaczenia m.in. siedziby i samochodów oraz przewodnik uczestnika Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

ledworowski.marcin.01.133x„Dajemy przedsiębiorcom coś więcej niż tylko dokument potwierdzający rzetelność. Wskazujemy w jaki sposób można wykorzystywać wiarygodność finansową w relacjach biznesowych i dajemy do tego narzędzia. Jako firma nowoczesna wykorzystaliśmy technologię webową i postawiliśmy na promocję wiarygodnych firm w Internecie. Każda certyfikowana firma otrzyma Pakiet on-line, za pomocą którego będzie mogła promować swoją wiarygodność.”

Marcin Ledworowski Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor SA