Prosty sposób na przeniesienie rachunku między bankami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.01.400x233Sektor bankowy cieszy się coraz większym zaufaniem Polaków. Z tegorocznego badania "Wizerunek polskiego sektora bankowego" wykonanego przez TNS Polska dla Związku Banków Polskich, którego partnerem była Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. wynika, że opinia na temat banków jest najlepsza od 7 lat.

Mimo, że coraz więcej z nas dobrze ocenia swój bank, nie przekłada się to na bezwzględną wierność jednej instytucji. Według danych z raportu firmy Bain & Company, w ubiegłym roku na zmianę banku zdecydował się co dwudziesty Polak (4,7 proc.).  Przeniesienie konta może być dla klienta opłacalnym posunięciem, a na dodatek jeszcze nigdy nie było tak proste jak obecnie. Aplikacja OGNIVO, udostępniana bankom przez KIR S.A., pozwala w znacznym stopniu ograniczyć formalności związane z taką procedurą.

Polacy szukają najlepszych rozwiązań

Jak wynika z raportu TNS Polska, 46 proc. Polaków ocenia sektor bankowy „dobrze” lub „bardzo dobrze”, a tylko jeden na 10 respondentów odnosi się do niego krytycznie. To zdecydowanie lepszy wynik niż w 2013 roku (34 proc. odpowiedzi pozytywnych i 15 proc. negatywnych) czy w 2012 roku (odpowiednio 30 proc. i 15 proc.). Mimo, że oceniamy banki coraz lepiej, zmieniamy je ponad dwa razy częściej niż Niemcy i Brytyjczycy.

– Widoczna u Polaków skłonność do poszukiwania najlepszych ofert, wynikająca ze zmieniających się oczekiwań konsumenckich i rosnącej wiedzy o produktach, to dla banków wyraźny sygnał, że raz pozyskany klient niekoniecznie pozostanie nim na zawsze – mówi Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi OGNIVO w KIR S.A. – Przeniesienie konta do innego banku staje się coraz prostsze, szczególnie dla tych klientów, którzy korzystają z dostępnych na rynku, nowoczesnych rozwiązań umożliwiających szybkie i bezproblemowe przeprowadzenie takiego procesu – dodaje M. Markiewicz.

Co jest najczęstszym powodem zamknięcia rachunku bankowego? W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku przez Ernst&Young, 33 proc. osób wskazało na negatywne doświadczenie w kontaktach z dostawcą usług finansowych. Drugim najważniejszym czynnikiem okazała się niezadawalająca wysokość oprocentowania i opłaty operacyjne (32 proc.).  Pomimo rosnącej świadomości swoich potrzeb i coraz lepszego rozeznania w dostępnych usługach bankowych, klientów do przeniesienia rachunku najczęściej zniechęcają kojarzone z tą procedurą uciążliwości. Często wolą zrezygnować z okazji uzyskania lepszych warunków czy ‘przymknąć oko’ na niezadowalającą obsługę, niż utracić listę zdefiniowanych odbiorców przelewów czy automatycznie realizowanych poleceń zapłaty. Zdaniem Mai Markiewicz takie obawy są uzasadnione w przypadku osób wybierających tradycyjną metodę zmiany banku. – Warto wiedzieć, że istnieje znacznie prostszy i mniej czasochłonny sposób – zaznacza M. Markiewicz. – KIR S.A. udostępnia bankom aplikację OGNIVO, dzięki której udział konsumenta w procesie przeniesienia rachunku ograniczony jest do minimum, a cała operacja skrócona jest do kilku dni. Klient korzystający z OGNIVO nie traci wielu cennych informacji przypisanych do konta – dodaje M. Markiewicz. Moduł do obsługi przenoszenia rachunków/usług płatniczych działa od 2010 r., zgodnie z obowiązującą „Rekomendacją Związku Banków Polskich dotyczącą dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym”. Wraz z tą Rekomendacją, ZBP przygotował również wzory wniosków o przeniesienie rachunków oraz o ustanowienie pełnomocnictwa, co dodatkowo usprawnia i przyspiesza ten proces. Od początku funkcjonowania modułu do końca września 2014 roku z tego rozwiązania skorzystało ponad 77 tys. klientów.

OGNIVO ułatwia zmianę

Tradycyjny sposób zmiany banku oznacza dla klienta konieczność otworzenia nowego rachunku podczas wizyty w placówce wybranego przez siebie banku lub w trybie przewidzianym dla zakładania konta online, a następnie zamknięcie rachunku w oddziale swojego dotychczasowego banku. Zamknięcie konta wiąże się z utratą dostępu do informacji i danych przypisanych do konta: listy płatności i numerów rachunków odbiorców, zleceń stałych oraz historii transakcji. Jak natomiast wygląda proces przenoszenia konta z wykorzystaniem aplikacji OGNIVO? Procedura jest prosta i przyjazna użytkownikowi. Klient, który decyduje się na przeniesienie rachunku, powinien osobiście udać się do oddziału nowego banku i złożyć wniosek o przeniesienie rachunku lub usług płatniczych wraz z pełnomocnictwem do realizacji tego procesu. Na podstawie pisemnych dyspozycji, bank zamyka stary rachunek – chyba, że z jakiegoś powodu klient chce, aby pozostał otwarty – i otwiera nowy, a następnie importuje do niego polecenia zapłaty i zlecenia stałe. Cały proces odbywa się online i redukuje zaangażowanie klienta do niezbędnego minimum. Niektóre banki oferują dalsze ułatwienia, np. na życzenie klienta bank informuje o nowym numerze rachunku pracodawcę czy ZUS. – Cały proces przeniesienia rachunku odbywa się sprawnie i bezpiecznie. Wymiana informacji pomiędzy bankami jest prowadzona w sposób zapewniający ochronę i pełną integralność wszystkich danych, a jednocześnie tak aby zminimalizować obciążenie klienta formalnościami – tłumaczy Maja Markiewicz.

Po złożeniu dyspozycji przeniesienia konta, pozostaje już tylko ustalenie dokładnej daty tej operacji. Jedyne o czym warto pamiętać przed ostatecznym potwierdzeniem zmiany, to uregulowanie ewentualnych zobowiązań wobec poprzedniego banku. – Jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnych opóźnień przy zamykaniu rachunku lub zanim podejmiemy kroki związane z jego przeniesieniem, uregulujmy z bankiem wszystkie regulaminowe formalności. Oszczędzimy w ten sposób nie tylko czas, ale i pieniądze, bo choć przenoszenie rachunku jest bezpłatne, bank może obciążyć nas kosztami za czynności niestandardowe, wykraczające poza zakres samego procesu przenoszenia – radzi  Maja Markiewicz.

Nie tylko przenoszenie kont

Moduł, który pozwala bankom przenosić rachunki to nie jedyna funkcjonalność aplikacji OGNIVO. Usługa ułatwia również obsługę reklamacji międzybankowych, monitoring sald rozliczeniowych w systemach ELIXIR® i EuroELIXIR oraz uzyskiwanie informacji o kontach dłużników przez uprawnione organy. Dla klientów banków – zwłaszcza przedsiębiorców, wartym uwagi rozwiązaniem jest moduł informacji o saldach przychodzących, dzięki któremu możliwe jest otrzymanie informacji o zleconych przez kontrahentów przelewach, zanim zostaną one zaksięgowane na firmowym koncie, tj. przed dokonaniem rozrachunku. Jest to szczególnie przydatne w okresach kiedy banki nie pracują – np. w weekendy i w święta.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa