Promocje: Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku – echa konferencji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.07-08.foto.40.a.200xW dniach 7-8 maja br. odbyła się w pięknym san­domierskim Zamku Kazimierzowskim oraz siedzibie Wyższej Szkoły Humnistyczno-Przyrodniczej kon­ferencja naukowa Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku. Zorganizowana przez dwie świętokrzy­skie uczelnie - Wyższą Szkołę Humanistyczno-Przy-rodniczą z Sandomierza oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego z Kielc - zgromadziła 35 prelegentów z 14 ośrodków akademickich z całej Polski oraz kilkudziesięciu gości z różnych jednostek sektora bankowego i fnansowego oraz administracji publicznej. Projekt dofnansowany został ze środków Narodowego Banku Polskiego a wśród partnerów konferencji można wymienić Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Bank BGŻ. Patronat medialny sprawował między innymi Kurier Finansowy i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

Agnieszka Piotrowska-Piątek
Piotr Ruczkowski

Konferencja, z uwagi na interdyscyplinarny charak­ter, dedykowana była zarówno reprezentantom świata nauki zajmującym się szeroko pojętą problematyką f­nansów i bankowości, jak i przedstawicielom praktyki gospodarczej. W zamyśle, miała zatem stanowić forum wymiany poglądów, opinii i doświadczeń środowiska naukowego i ekspertów sektora fnansowego.

Wśród zdefniowanych przez Organizatorów ob­szarów dyskusyjnych znalazły się między innymi takie zagadnienia jak: system bankowy w Polsce a doświad­czenia innych krajów europejskich, problemy prawa bankowego w okresie wejścia Polski do strefy euro, charakter i natężenie walki konkurencyjnej w sektorze bankowym, procesy konsolidacyjne na rynku banko­wym, restytucja komunalnych instytucji oszczędno­ściowo-kredytowych (komunalne kasy oszczędności i gminne kasy wiejskie pożyczkowo-oszczędnościo-we), diagnoza przyczyn kryzysu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI