Projekt nowelizacji ustawy o BFG: Janosik by się zdziwił

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.02.foto.018.a.150xProjekt nowelizacji ustawy o BFG z 8 grudnia 2011 r. przewiduje nałożenie na banki opłaty ostrożnościowej z przeznaczeniem na specjalny fundusz stabilizacyjny.

Ministerstwo Finansów uważa, że propozycja pozbawiona jest jakichkolwiek kosztów społecznych. Zdaniem PKPP Lewiatan nie jest to prawda, gdyż wprowadzenie 0,39 proc. podatku od aktywów oznaczałoby zabranie 4-5 mld zł z zysków netto banków, czyli połowę kwoty wypracowanej w 2010 r. Projektowana regulacja stwarza niebezpieczeństwo, że banki, będąc zmuszone zrównoważyć koszty z tytułu opłaty przerzucą je na swoich klientów, a efektem może być wzrost cen usług bankowych.

Ni pies, ni wydra…

PKPP Lewiatan uważa, że projekt jest co najmniej wątpliwy, szczególnie w świetle wydawanych aktualnie na poziomie europejskim dyrektyw nakładających na banki obowiązek tworzenia buforów kapitałowych dla ochrony płynności i wypłacalności. Lewiatan ocenia, że zostałby stworzony silny bodziec dla wyprowadzania z Polski aktywów finansowych, np. poprzez zakładanie za granicą spółek zależnych o osobnych bilansach. Działające obecnie w formie oddziałów zagraniczne instytucje bez większego kłopotu ominęłyby nową daninę, przenosząc aktywa do spółek matek, poza jurysdykcję polską.

Dodatkową alternatywą byłaby likwidacja oddziału, przy częściowej likwidacji personelu, i podjęcie działalności u nas na podstawie jednolitego paszportu europejskiego w formie transgranicznej.

Eksperci zwracają uwagę, że w projekcie ustawy brak jest podania docelowej wysokości tworzonego w ramach BFG funduszu stabilizacyjnego. Konieczne byłoby więc ustalenie konkretnej wysokości funduszu bądź też określenie terminu, w którym instytucje finansowe są obowiązane do wnoszenia opłaty ostrożnościowej. Wraz z osiągnięciem celów, jakie ma spełniać nowy fundusz, obowiązek w postaci świadczenia opłaty winien ustać.

Po pierwsze, nie szkodzić!

Skoro opłata ostrożnościowa z założenia ma być „opłatą” (nie zaś nieodpłatnym bezzwrotnym podarkiem) na rzecz tworzenia tzw. funduszu restrukturyzacyjnego (bank resolution funds), to zdaniem ekspertów powinna być skorelowana ze strony podmiotu, na który jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI