Projekt edukacji finansowej młodzieży

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dr Marek Radzikowski - Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości o działalności edukacyjnej i przygotowaniach do rozszerzenia funkcjonowania programu Bakcyl na terenie całego kraju

dr Marek Radzikowski: Bakcyl, czyli projekt edukacji finansowej młodzieży, który jest realizowany przez sektor bankowy, a dedykowany młodzieży w szkołach gimnazjalnych. Powstał w 2013 roku, a w tej chwili będziemy dążyć do tego, aby nastąpiło dość duże przyspieszenie w jego rozwoju. Z kilku województw, które w tej chwili program obejmuje w 2016 roku rozrzeszy się na całą Polskę.

Celem programu jest przybliżenie takiej wiedzy, której dzieci nie otrzymują w ramach edukacji, którą przyswajają w szkołach. Jest to coś więcej niż zajęcia, w których w tej chwili uczestniczą, więcej niż przedsiębiorczość. Bardzo ważne jest to, że otrzymują wiedzę od praktyków, co jest bardzo ważne dla dzieci.

Program spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska bankowego. Bankowcy nie tylko oferują swój czas w ramach wolontariatu, ale także środki ze strony banków. W ten program zaangażowani są nie tylko pracownicy na poziomie podstawowym, średnim – jeśli chodzi o funkcje, które wykonują – ale również osoby na poziomie członków zarządu za co im bardzo serdecznie dziękujemy.

Jak zawsze w statystyce mamy do czynienia z instytucjami, które są bardziej lub mniej zaangażowane. Niektóre banki prowadzą własne programy edukacyjne. Jednak Bakcyl jest wyjątkowy ponieważ jest to program ponad podziałami, sektorowy, dlatego też możemy wystąpić z pewnego rodzaju siłą i nie mamy w tym aspekcie konkurencji.

Bakcyl jest dopełnieniem innych programów, które są realizowane przez ZBP lub przy ZBP. Innym programem tego typu jest Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – program dedykowany do szkół wyższych. Podobny do Bakcyla jest także Banrisk – Liga Akademicka – kierowany do  studentów i bardzo dobrze przerz nich przyjmowany. Banrisk przygotowuje do pracy w instytucjach finansowych.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl