Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK doceniony przez analityków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kolo.ratunkowe.01.250x167Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK zdecydowanie wyróżnia się poziomem opłat na tle konkurencji - do takich wniosków doszła firma Analizy Online1 po przebadaniu ofert 12 ubezpieczycieli oferujących ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

Analizy Online przyjrzały się opłatom dystrybucyjnym (pobieranym na wejściu) i likwidacyjnym (na wyjściu) dla ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową. Okazuje się, że prowizje te w niektórych przypadkach mogą pochłonąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – zależnie od kwoty, jaką zainwestujemy. Zanim więc zdecydujemy się ulokować swoje pieniądze, powinniśmy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Świadomie zrezygnowaliśmy z opłat dystrybucyjnych dla klientów IN PLUSa – komentuje Mieczysław Putkowski, dyrektor departamentu strategii i rozwoju produktów BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń. Całość wpłaconej przez klienta kwoty jest alokowana w wybrane przez niego fundusze i pracuje już na początku inwestycji. Nie wiążemy także klienta długoterminową umową. Już po roku może z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji – dodaje Mieczysław Putkowski.

Dodatkowo BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oferuje swoim klientom nawet całkowite odejście od opłaty likwidacyjnej w ramach specjalnej promocji do 30 czerwca 2013 r. W ramach tej samej promocji wysokość opłaty za zarządzanie spadnie o 30 proc. – do końca września 2013 r.

Poziom opłat zdecydowanie wyróżnia produkt spośród podobnych na rynku, gdzie regułą są opłaty za zerwanie umowy w okresie kilku lat od jej zawarcia. Lista opłat i prowizji Programu Inwestycyjnego In Plus BZ WBK jest krótka i bardzo transparentna. Z publikacji Analizy Online wynika, że podobnego komfortu na starcie i przy likwidacji UFK nie oferuje żaden inny ubezpieczyciel. Z reguły należy liczyć się z kilkoma procentami opłaty dystrybucyjnej (od 2 do 5 proc.), a zarazem z podobnym, a nawet wyższym poziomem opłat w przypadku zakończenia ubezpieczenia. Niektóre instytucje, korzystając z tego, że umowa podpisywana jest na bardzo długi czas, zastrzegają sobie możliwość pobierania opłat likwidacyjnych nawet przez 9 lat po starcie ubezpieczenia. Standardem na rynku jest natomiast 4-5 letni okres, w jakim klient ma obowiązek pokryć „koszty” zerwania umowy ubezpieczenia.

Właśnie z takiego powodu ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi były wielokrotnie krytykowane przez media, niezależnych analityków, regulatorów rynku i samych klientów. Jeśli spotkaliśmy się z opinią, że ubezpieczenie z UFK – pomimo swoich oczywistych zalet w postaci szerokiej palety funduszy inwestycyjnych, zwolnień podatkowych i jednoczesnej ochronie ubezpieczeniowej – wiąże się z licznymi niedogodnościami, to mówiono w takim przypadku o opłatach. Taki wizerunek produktów opartych o UFK jest krzywdzący dla tych firm, które prowadzą racjonalną politykę cenową.

Posiadając In Plusa klient otrzymuje dostęp do wyselekcjonowanych funduszy wiodących TFI na rynku, w tym do specjalistycznego Arka Prestiż SFIO.

Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK dostępny jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. z wyłączeniem oddziałów Banku oznaczonych logo „Kredyt Bank”, gdzie udostępnienie produktu planowane jest od lipca br.

Źródło: BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń

(1) Źródło Analizy Online 07/05/2013