Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zaprosić do udziału w LXXX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 21-23 września 2015 roku.

Hasłem przewodnim Zjazdu jest: „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU:
21.09.2015 r.

 • godz. 8.00-9.00 – rejestracja uczestników (Hol Audytorium Novum, ul. Kaliskiego 7)
 • godz. 9.00-10.30 – otwarcie Zjazdu, przemówienia okolicznościowe, wręczenie nagród i wyróżnień
 • godz. 10.30-11.00 – przerwa kawowa

    Referaty plenarne:

 • godz. 11.00 – prof. dr hab. Władysław Migdał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; ?”Sterowanie jakością produktów pochodzenia zwierzęcego”
 • godz. 11.30 – prof. dr hab. Henryk Runowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; „Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań”
 • godz. 12.00 – dr Ryszard Kamiński – zastępca dyrektora KPODR w Minikowie; “Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego województwa kujawsko-pomorskiego”
 • godz. 13.00-15.00 – obiad
 • godz. 15.00-17.00 – Sesja Młodych Naukowców
 • godz. 17.00-18.45 – obrady Okrągłego Stołu na temat: „Konkurencyjność sektora produkcji zwierzęcej na rynku UE”
 • godz. 20.00 – uroczysta kolacja

22.09.2015 r.

 • godz. 9.00 – obrady w Sekcjach (Gmach Audytorium Novum)
 • godz. 10.30-11.00 – przerwa kawowa
 • godz. 11.00-12.30- c.d. obrad w Sekcjach
 • godz. 13.00-15.00 – obiad
 • godz. 15.00 – podsumowanie obrad i oficjalne zakończenie Zjazdu
 • ok. godz. 16.00 – zwiedzanie Bydgoszczy z przewodnikiem?
 • godz. 20.00 – kolacja

23.09.2015 r.
Wyjazdy specjalistyczne pod hasłem: „Niech Cię Zakole!”
W ramach wyjazdów przewiduje się wizyty w wybranych ośrodkach zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt. Zapraszamy na obiad z lokalnych produktów w wyspecjalizowanych gospodarstwach agroturystycznych. Oferujemy też przejazd trasą widokową i zwiedzanie obiektów lokalnej architektury – Zakola Dolnej Wisły oraz atrakcji turystycznych Torunia. Wyjazd godz.8.00 powrót około godz. 17.00

KOSZTY:
Koszty uczestnictwa w Zjeździe wynoszą:
– dla członków PTZ – 500 zł
– dla osób nie będących członkami PTZ – 600 zł
– dla emerytów i rencistów oraz dla absolwentów odbierających nagrody i uczestniczących w Zjeździe – 350 zł
– dla doktorantów – 290 zł
Koszty obejmują: materiały zjazdowe, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację.
Koszty wyjazdów specjalistycznych: 50 zł. Wyjazdy dojdą do skutku, jeżeli zgłosi się przynajmniej 40 osób.

Wpłaty za udział w Zjeździe prosimy dokonywać w terminie do 30 czerwca 2015 r. na rachunek:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne
Nr konta: 26 1020 1462 0000 7602 0137 1459
PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy z dopiskiem „Zjazd PTZ” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika Zjazdu.

Uprzejmie przypominamy o przesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Zjeździe drogą pocztową na adres Sekretarza Zjazdu:
dr inż. Beata Sitkowska
Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP Bydgoszcz
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
lub drogą elektroniczną na adres: 80zjazdptz@gmail.com
(temat: Zjazd PTZ)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski

Milena Zacharzewska