Produkcja przemysłowa w górę, ale poniżej oczekiwań. Dane GUS

Produkcja przemysłowa w górę, ale poniżej oczekiwań. Dane GUS
Fot. stock.adobe.com/joel_420
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w grudniu 2018 r. o 2,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 11,5%.

#Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w grudniu 2018 r. o 2,8% r/r, w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 11,5% #GUS @GUS_STAT

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem ub.r.” – czytamy w komunikacie.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 2,5% do 7,3% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,37% wzrostu r/r w grudniu ub. r. wobec wzrostu o 4,7% r/r w listopadzie ub. r.

W okresie styczeń-grudzień 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Czytaj także: Rozczarowujące dane z przemysłu i budownictwa >>>

Produkcja firm budowlanych wzrosła o 12,2% r/r

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w grudniu 2018 r. o 12,2% r/r, poinformował też GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 21,8%.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 11,4% niż w grudniu poprzedniego roku i o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem ub.r.” – czytamy w komunikacie.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 13,8% (prognozy od 11,1% do 15,4% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 17,1% r/r w listopadzie ub. r.

W okresie styczeń-grudzień 2018 r. produkcja budowlano-montażowa była o 17,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Czytaj także: Produkcja przemysłowa hamuje, ale powoli >>>

Ceny producentów wzrosły o 2,2% r/r

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w grudniu 2018 r. o 2,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu – po rewizji – o 2,8% r/r w listopadzie), podał GUS

W ujęciu miesięcznym ceny w grudniu spadły o 0,9% (wobec spadku – po rewizji – o 0,4% m/m w listopadzie).

Analitycy ankietowani przez ISBnews spodziewali się, że w przypadku cen producentów w grudniu 2018 r. odnotowaliśmy od 2,1% wzrostu r/r do 2,8% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 2,52% r/r.

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu w 17 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2018 r., poinformował GUS.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2018 r. o 2,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost również o 2,8%) i o 11,5% niższa w porównaniu z listopadem 2018 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2017 r. i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem 2018 r.

„W stosunku do grudnia 2017 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 33,6%,  w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 16,1%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 14,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 13,4%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 12,1% oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5%” – czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2017 r., wystąpił w 17 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 29,5%, maszyn i urządzeń – o 4,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 3,5%, w produkcji metali – o 2,8%, napojów – o 2,5%, wyrobów z metali – o 2%, podał też Urząd.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty inwestycyjne, remontowe i pozostałe, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2018 r. wyższa w porównaniu z grudniem 2017 r. o 12,2% (przed rokiem wzrost o 12,8%), a z listopadem 2018 r. – o 21,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 11,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r. oraz o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2018 r.

„W stosunku do grudnia 2017 r. największy wzrost (24,2%) produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (11,4%) oraz jednostki zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (0,6%)” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews