Proama ubezpiecza „szkody wężykowe”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rury.01.250x167Od października Proama rozszerzyła zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Plus o odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za tzw. "szkody wężykowe". Ochroną ubezpieczeniową zostały objęte, niezależnie od winy ubezpieczonego, wszystkie szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych.

„Ubezpieczyciel zwróci koszty remontu mieszkania sąsiada niezależnie od tego, czy odłączony wężyk został zamontowany przez ubezpieczonego czy przez zatrudnionego hydraulika” – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

Najczęstszą przyczyną wszystkich zalań zgłaszanych przez posiadaczy ubezpieczeń mieszkaniowych są szkody powstałe wskutek pęknięcia, oderwania się czy odłączenia się wężyków.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń