Priorytety energetyczne 2030

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

energia.odnawialna.02.250x1Zmiana unijnych gospodarek na bardziej zielone to cel długofalowej polityki klimatycznej UE. Parlament wezwał Komisję Europejską do stawiania sobie celów ambitnych i podjęcia działań sprzyjających ustanowieniu krajowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Zdaniem posłów komunikat Komisji Europejskiej z 22 stycznia, w którym postawiono cele mniej ambitne niż postanowione przez Parlament, jest krótkowzroczny i w zestawieniu z brakiem celów narodowych dla energii odnawialnej oraz kroków w stronę efektywności energetycznej jest bardziej niż niepokojący.

W związku z tym posłowie w swojej rezolucji wskazali cele długofalowej polityki UE. Do 2030 roku powinna nastąpić redukcja gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku. Ponadto wskaźnik uzyskiwania energii odnawialnej ma się zwiększyć o 30 proc., oraz założono osiągnięcie 40 proc. efektywności energetycznej.

Rezolucja została przyjęta 341 głosami za, 263 głosami przeciw, przy 26 wstrzymujących się od głosu.

Anne Delvaux (EPP, BE), odpowiedzialna za raport z ramienia komisji ds. ochrony środowiska twierdzi, że „jeśli chcemy zmniejszyć import energii, musimy jej produkować więcej w Europie, używając lepiej i bardziej efektywnie źródeł, które posiadamy„.

Konrad Szymański (ECR, PL) wskazuje, że „podwojony cel redukcji emisji, po 2020 roku nie jest realistyczny. Jest to droga do zmniejszenia konkurencyjności europejskiego przemysłu„.

up