Prezydent podpisał ustawę lobbowaną przez ZPP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.250xPrezydent Bronisław Komorowski podpisał lobbowaną przez nas ustawę o "umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność".

„Przedmiotowa ustawa dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia na wniosek składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych i opłat dodatkowych, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Wg ZUS – ustawa dotyczy prawie pół miliona małych przedsiębiorców, wprowadzonych w błąd przez ZUS.

Uważamy to za nasz wielki sukces – jest to pierwsza od lat ustawa przeprowadzona siłą nacisku społecznego na rząd, koordynowanego przez nasz Związek.

Cezary Kaźmierczak
Prezes ZPP