Prezydent podpisał ustawę dotyczącą wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego Polski

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego Polski
Fot. stock.adobe com/Maksym Yemelyanov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu, podpisaną przez prezydenta, do końca 2027 r. przedłużony zostaje obowiązek zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.

Przepisy wydłużają z 40 do 50 dni okres, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać dostarczone do systemu gazowego.

Przewidziano też m.in. możliwość ogłaszania przez ministra właściwego ds. energii na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

Wyłączenie z obowiązku uzyskania koncesji

Ponadto, ustawa uchyla obecne wyłączenie z obowiązku uzyskania koncesji, przewidziane dla obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość takiego obrotu nie przekracza równowartości 100 tys. euro oraz wprowadza regulację, zgodnie z którą w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, obowiązek sprzedaży paliw gazowych za pośrednictwem giełdy wynikający z właściwych przepisów Prawa energetycznego ulegał będzie automatycznemu zawieszeniu na czas trwania tego stanu kryzysowego.

Czytaj także: Gazu ziemnego Polsce zabraknie już w grudniu?

W ustawie zdefiniowano też bezpieczeństwo gazowe państwa. 

Źródło: PAP BIZNES