Prezes URE za mechanizmami, które pozwolą na zrównoważony rozwój energetyki prosumenckiej

Prezes URE za mechanizmami, które pozwolą na zrównoważony rozwój energetyki prosumenckiej
Rafał Gawin, prezes URE. Źródło: URE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin poinformował, że jest zwolennikiem mechanizmów, które pozwolą na zrównoważony rozwój energetyki prosumenckiej. Jego zdaniem obecny system rozliczeń nie dzieli sprawiedliwie kosztów pomiędzy uczestnikami rynku.

Prezes URE, pytany podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego o komentarz do planowanych zmian dot. modelu rozliczeń prosumentów, odpowiedział: „Jestem orędownikiem rozwoju prosumeryzmu, ale który idzie w kierunku właściwym, właściwie rozkładającym koszt pomiędzy uczestników rynku”.

Wskazał, że mechanizmy wsparcia zmieniają się wraz z dojrzewaniem danej technologii.

Jestem zwolennikiem mechanizmów, które pozwolą na rozwój prosumeryzmu, ale w sposób bardziej zrównoważony.

– powiedział Gawin.

Projekt nowelizacji prawa energetycznego

Jego zdaniem na projekt nowelizacji prawa energetycznego należy patrzeć bardziej kompleksowo. Oprócz zmiany zasad rozliczeń prosumentów pojawiają się tam inne rozwiązania, np. dotyczące agregatorów, magazynowania energii.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska poinformował, że nowe przepisy muszą wejść w życie, gdyż trzeba zaimplementować unijną dyrektywę.

„Chcemy też stworzyć nowy rynek, na którym prosumenci będą aktywnymi uczestnikami”- powiedział Zyska.

„Sieć elektroenergetyczna nie może być nieograniczonym wirtualnym magazynem energii, ma swoje ograniczenia” – dodał wiceminister.

Czytaj także: Zmiany w prawie energetycznym szansą na rozwój energii zeroemisyjnej >>>

Z opublikowanego niedawno projektu nowelizacji prawa energetycznego wynika, że od przyszłego roku zlikwidowany ma zostać system opustów dla prosumenckich mikroinstalacji. Obecnie zgodnie z zasadą net-meteringu, prosument może w zamian za prąd oddawany do sieci bezpłatnie odebrać 80 proc. oddanej energii. Dla instalacji o mocy co najmniej 10 kW współczynnik wynosi 0,7.

Projekt zakłada, że prosumenci posiadający instalacje oddane do użytku po 2021 roku mają otrzymać możliwość sprzedaży nadwyżek energii. Dokument jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Źródło: PAP BIZNES