Prezes UODO powołał Społeczny Zespół Ekspertów

Prezes UODO powołał Społeczny Zespół Ekspertów
Społeczny Zespół Ekspertów przy PUODO. Źródło: UODO
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
4 czerwca 2024 roku, w Warszawie, Mirosław Wróblewski powołał Społeczny Zespół Ekspertów, który działać będzie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tego samego dnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu będącego społecznym ciałem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas konferencji zorganizowanej przez UODO pt. „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”, poinformował Urząd.

Zadaniem nowo powołanego Zespołu będzie wspieranie Prezesa Urzędu w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie doradztwa i wyrażania opinii w sprawach przedstawionych Zespołowi.

Będzie rekomendował także inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowywał w porozumieniu z PUODO ekspertyzy i stanowiska w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.

Członkowie Zespołu będą też promowali dobre praktyki oraz wykonywali inne zadania, zlecone przez Prezesa Urzędu, dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie w obszarze nowych technologii.

„To jest inicjatywa, która w pełni będzie współgrać z pracami prowadzonymi w Urzędzie, która będzie się toczyć jednocześnie z publicznymi konsultacjami, które rozpoczęliśmy w zakresie dwóch poradników – o zatrudnieniu oraz o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych. Zespół  ekspertów będzie nas w tych pracach wspierać” – powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Czytaj także: UODO wspiera posłów w pracach nad regulacjami dotyczącymi AI

Najpilniejsze problemy do rozwiązania przez Społeczny Zespół Ekspertów

Prezes UODO zaznaczył, że już podczas inauguracyjnego spotkania Zespołu prowadzone były rozmowy o najpilniejszych tematach.

„Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była kwestia dotycząca przetwarzaniem danych osobowych w związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy o sygnalistach.

Druga to rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa, które też są związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

Dzisiaj ochronę danych osobowych musimy traktować także jako system bezpieczeństwa czy wręcz obronności kraju, dlatego wraz z zespołem będziemy pracować nad propozycjami w tym zakresie, także dotyczącym analizy ryzyk, z którymi mogą spotkać się administratorzy w poszczególnych branżach – dodał Mirosław Wróblewski.

Czytaj także: Prezes UODO o stosowaniu przez banki analizy behawioralnej

Skład Zespołu Ekspertów przy Prezesie UODO

W skład Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych wchodzą wybitni znawcy tematu ochrony danych osobowych, specjalizujący się w zagadnieniach prawnych, legislacyjnych, a także nowych technologii i nauki. Udział w pracach zespołu ma charakter społeczny i jego członkom nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

Przewodniczącym Zespołu został dr Mirosław Gumularz. Pozostali członkowie Zespołu (w kolejności alfabetycznej) to:

    mec. Roman Bieda

    dr Dominika Dörre-Kolasa

    mgr inż. Tomasz Izydorczyk

    Wojciech Klicki

    dr Paweł Litwiński

    dr Dominik Lubasz

    dr hab. Arwid Mednis

    dr inż. Rafał Tomasz Prabucki

    Andrzej Rybus–Tołłoczko

    dr hab. Marlena Sakowska–Baryła, prof. UŁ

    dr Aneta Sieradzka

    dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

    mgr inż. Mariola Więckowska

    dr Krzysztof Wygoda.

Czytaj także: UODO ukarał dwa banki za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych