Prezes EBOiR: w 2022 roku dynamika PKB Polski wróci na trajektorię wzrostu sprzed kryzysu; największym wyzwaniem inflacja

Prezes EBOiR: w 2022 roku dynamika PKB Polski wróci na trajektorię wzrostu sprzed kryzysu; największym wyzwaniem inflacja
Par Alain Salesse - Bercy Photos — Bercy photos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87959484
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska gospodarka w 2021 r. dość mocno odbije, a w przyszłym roku dynamika PKB powinna wrócić na trajektorię wzrostu sprzed kryzysu - ocenia prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) Odile Renaud-Basso. Jej zdaniem, jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki jest obecnie inflacja.

Naszą najnowszą prognozę opublikujemy 29 czerwca, ale już teraz mogę powiedzieć, że w 2021 roku spodziewamy się całkiem silnego odbicia polskiej gospodarki. Sektor bankowy jest dość stabilny, a w realnej gospodarce na szczęście udało się uniknąć dużego wzrostu liczby bankructw.

„Podobnie, jak inne kraje Polska wydała bardzo dużo na stymulację fiskalną, udzielając wsparcia przedsiębiorstwom, pomagając utrzymać pracowników. Gospodarka została ochroniona, a teraz ponownie się otwiera, wraca do normalności i może bardzo szybko zacząć rosnąć. Widzimy to w Polsce, ale także w wielu innych krajach” – powiedziała PAP Biznes Renaud-Basso.

Czytaj także: EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii COVID-19 na początku 2022 roku >>>

„Wskaźnik zaszczepień postępuje całkiem dobrze, co również pomaga gospodarce. Warunki do silnego ożywienia gospodarczego są dobre. Spodziewamy się, że w przyszłym roku wzrost PKB Polski powróci na trajektorię wzrostu sprzed kryzysu” – dodała.

„Jedną z najbardziej palących kwestii dla polskiej gospodarki jest inflacja”

Szefowa EBOiR zaznaczyła, że jedną z najbardziej palących kwestii dla polskiej gospodarki jest inflacja.

„Jest to wyzwanie, które widzimy w wielu krajach, a w ramach UE obecnie Polska i Węgry mają najwyższe wskaźniki. Oczywiście są pewne czynniki tymczasowe, ale jest to bardzo dynamiczne, może mieć wpływ na płace, trzeba to uważnie monitorować. Stwarza to wyzwania dla polityki pieniężnej w zakresie równoważenia stopnia wsparcia publicznego” – powiedziała.

„To trudny czas dla banków centralnych, presja inflacyjna jest dość silna. W tej sytuacji bardzo ważna jest wiarygodność i niezależność banku centralnego. Teraz ważne jest również bardzo dokładne monitorowanie i możliwość szybkiego reagowania w razie potrzeby, aby zachować wiarygodność. Jest to również bardzo ważne dla kursu walutowego” – dodała.

Utrzymanie konkurencyjności

Zdaniem Renaud-Basso, jednym z największych wyzwań, przed którym stoi polska gospodarka, jest utrzymanie konkurencyjności.

„Polska gospodarka stoi przed pewnymi długofalowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest utrzymanie konkurencyjności w miarę postępów w rozwoju gospodarczym kraju. Polska jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych, dysponuje silnymi atutami i dobrze wykształconą siłę roboczą” – oceniła.

„Przesunięcie fundamentów konkurencyjności z niskich płac na postęp technologiczny w długim okresie jest wyzwaniem dla wszystkich krajów, w tym dla Polski” – dodała.

W ocenie szefowej EBOiR, biorąc pod uwagę dynamikę ożywienia, warto zastanowić się, czy istnieje potrzeba dalszej stymulacji polskiej gospodarki.

„Rządowy program Polski Ład jest wciąż jeszcze szkicem, na razie nie ma konkretnych rozwiązań. Jak rozumiem, w kraju wciąż toczy się na ten temat wiele dyskusji z przedstawicielami biznesu. Uważnie śledzimy debatę na temat wpływu różnych środków na gospodarkę. Biorąc pod uwagę dynamikę ożywienia, warto zastanowić się, czy istnieje potrzeba dalszej stymulacji. Popyt wewnętrzny jest mocny, bezrobocie bardzo niskie, silny popyt zewnętrzny, eksport – ożywienie w Polsce jest również napędzane sytuacją w Niemczech, w UE” – powiedziała PAP Biznes.

„Należy również pamiętać, że deficyt fiskalny wzrósł w wyniku działań ochronnych podjętych podczas pandemii. Ponadto, Polska – podobnie jak inne kraje – otrzyma w ciągu najbliższych 3 lat duże wsparcie z unijnego funduszu naprawczego, duży pakiet stymulujący inwestycje. Są argumenty za tym, że nie powinniśmy zbyt szybko wycofywać wsparcia dla gospodarki, ale musimy też znaleźć równowagę” – dodała.

EBOiR zainteresowany projektami offshore w Polsce

EBOiR jest bardzo zainteresowany finansowaniem projektów offshore w Polsce – powiedziała Odile Renaud-Basso. EBOiR nie wyklucza zaangażowania w projekty gazowe, jednak pod warunkiem, że będą dotyczyły gazu jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel.

„Jesteśmy bardzo aktywni w zielonej transformacji Polski, zainwestowaliśmy już dużo w OZE w Polsce. W ubiegłym roku 73 proc. inwestycji, które zrealizowaliśmy, było 'zielonych’. Chcielibyśmy wspierać projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko, w obszarach produkcji i dystrybucji energii. Byliśmy bardzo innowacyjni w tym sektorze” – powiedziała szefowa EBOiR.

Czytaj także: EBOiR udzieli kredytu na dwie farmy wiatrowe w Polsce o łącznej mocy 125 MW >>>

„Byliśmy bankiem finansującym pierwsze projekty farm wiatrowych w Polsce na zasadzie project finance z ograniczonym regresem, bankiem finansującym pierwsze farmy wiatrowe w ramach korporacyjnych umów PPA oraz bankiem finansującym pierwszą w Polsce farmę wiatrową na zasadach rynkowych. Byliśmy pierwsi w wielu projektach i będą też kolejne 'pierwsze projekty’, które chcielibyśmy zrealizować w Polsce i regionie. Jesteśmy więc bardzo zainteresowani projektami morskiej energetyki wiatrowej, które uważamy za bardzo istotne. Bardzo chętnie zainwestujemy w te projekty, pomożemy prywatnym inwestorom i zapewnimy finansowanie – dodała.

EBOiR rozmawia obecnie z firmami ws. finansowania projektów morskiej energetyki wiatrowej w przyszłości.

„Trwają aukcje dotyczące lądowej energii wiatrowej i fotowoltaicznej i ci, którzy je wygrają, będą w lepszym miejscu, aby rozpocząć z nami dyskusję. Nie ma aukcji dla offshore i jest wielu graczy, z którymi rozmawiamy lub którym zasygnalizowaliśmy nasze duże zainteresowanie finansowaniem projektów morskiej energetyki wiatrowej w przyszłości” – powiedziała Renaud-Basso.

Czytaj także: EBOiR: 173 mln zł kredytu na dwie farmy wiatrowe w Polsce >>>

W 2021 r. EBOiR może zainwestować w projekty w Polsce ok. 700 mln euro. W dłuższej perspektywie duża część finansowania ma trafić na projekty offshore.

„W ubiegłym roku w projekty w Polsce zainwestowaliśmy 750 mln euro, w tym roku prawdopodobnie będzie mniej. W ubiegłym roku warunki były wyjątkowe. Zatem prawdopodobnie będzie to około 700 mln euro w tym roku. I z pewnością ponownie zainwestujemy w odnawialne źródła energii” – powiedziała Renaud-Basso.

„W przypadku morskiej energetyki wiatrowej – tu skala jest zupełnie inna. Nie miałoby sensu mówić – tak, sfinansujemy i udzielimy kredytu o równowartości 30 mln euro. Tak naprawdę mówimy o zupełnie innej skali, będziemy bardziej mówić o setkach milionów, niż o dziesiątkach milionów. Ale jeszcze trochę czasu przed nami, nie mówimy o finansowaniu w tym roku, miejmy nadzieję, że w przyszłym, ale to wciąż znak zapytania” – dodała.

EBOiR nie wyklucza zaangażowania w gaz

Renaud-Basso podkreśliła, że EBOiR nie wyklucza zaangażowania w projekty gazowe w Polsce, jednak pod warunkiem, że będą dotyczyły gazu jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel. Bank nie będzie finansował w wydobycie.

„Celem banku jest pełne dostosowanie się do porozumienia paryskiego do końca 2022 roku. Oczekujemy decyzji Rady Gubernatorów na naszym dorocznym posiedzeniu w dniach 1-2 lipca. W tym kontekście nasze podejście do gazu byłoby stosunkowo restrykcyjne. Poparlibyśmy gaz tylko jako paliwo przejściowe, gdy będzie on zastępował węgiel. Nie będziemy już finansować projektów inwestujących w wydobycie gazu” – powiedziała PAP Biznes.

„W kraju takim jak Polska są wyraźne argumenty 'za’ jeśli chodzi o gaz – energetyka oparta na węglu to znaczna część sektora, a przejście na odnawialne źródła energii nie może nastąpić z dnia na dzień. Zatem nasze zaangażowanie w projekty gazowe nie jest niemożliwe, ale będzie podlegało bardzo jasnym warunkom” – dodała.

EBOiR chciałby też angażować się w projekty zwiększające efektywność energetyczną w Polsce.

„Chcielibyśmy też znacząco zwiększyć efektywność energetyczną, mamy wiele programów w tym obszarze. Usprawnienie transportu – przejście w kierunku autobusów elektrycznych, metra i innych ekologicznych środków transportu. Jest wiele obszarów, w których możemy pracować na rzecz wsparcia zielonej agendy, jest to nasz priorytet i największe wyzwanie dla Polski” – powiedziała szefowa banku.

Wsparcie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Priorytetem dla banku jest również wsparcie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

„Kolejnym naszym priorytetem w Polsce jest rozwój rynku kapitałowego. Ściśle współpracujemy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie przy opracowywaniu strategii rynku kapitałowego i uważamy, że jest przestrzeń na więcej, aby ułatwić dostęp do finansowania kapitałowego” – powiedziała Renaud-Basso.

„Bardzo poważnie traktujemy też agendę ESG – ostatnio wraz z GPW ukończyliśmy udany projekt dotyczący takich wytycznych” – dodała.

Źródło: Patrycja Sikora, PAP BIZNES