Prezes EBC proponuje utworzenie europejskiego zielonego rynku kapitałowego

Prezes EBC proponuje utworzenie europejskiego zielonego rynku kapitałowego
Christine Lagarde, 8th ECB conference on central, eastern and south-eastern European (CESEE) countries, 12 June 2019 Fot. European Central Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Europa potrzebuje zielonego rynku kapitałowego, aby inwestować w czystą energię, transformację cyfrową i realizować cele klimatyczne - powiedziała we wtorek prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podczas wideokonferencji na tegorocznym Brukselskim Forum Ekonomicznym. Podkreśliła, że 70% Europejczyków opowiada się za bardziej rygorystycznymi środkami rządowymi w celu walki ze zmianami klimatu.

Unia Europejska starała się utrzymać stabilność  gospodarki podczas pandemii i ograniczyć recesję. Teraz ​​musi się skupić na przekształceniu gospodarki, co będzie to wymagało przekierowania wydatków zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego w kierunku zielonych i cyfrowych sektorów przyszłości.

Rozdrobnione rynki finansowe

Pakiet naprawczy w ramach Next Generation EU pomoże skierować inwestycje publiczne do sektorów transformujących się, ale według Lagarde mniej jasne jest, czy prywatny sektor finansowy również zaangażuje się w transformację.

Ostrzegła, że ​​rozdrobnienie krajowych rynków finansowych w Europie może ograniczać zdolność do finansowania przyszłych inwestycji w wystarczającym stopniu.

Przed nami Green Capital Markets Union

„Musimy inwestować około 330 miliardów euro rocznie do 2030 r., aby osiągnąć europejskie cele klimatyczne i energetyczne i około 125 miliardów euro rocznie, aby przeprowadzić transformację cyfrową” – powiedziała Lagarde.

W ubiegłym roku około połowa wszystkich zielonych obligacji wyemitowanych na świecie była w euro

Jako rozwiązanie zaproponowała połączenie programów Next Generation EU z tym, co nazwała Unią Zielonego Rynku Kapitałowego (green capital markets union, Green CMU), a który będzie „prawdziwie europejskim rynkiem kapitałowym, który koncentruje się na ekologicznych inwestycjach i przekracza granice państw”.

Argumenty za Green CMU

Na rzecz wprowadzenia Green CMU przemawia wiele argumentów.

Po pierwsze, rynki kapitałowe są szczególnie dobrze przystosowane do finansowania sektorów zorientowanych na przyszłość, takich jak zielony i cyfrowy.

Chociaż banki odgrywają ważną rolę, rynki kapitałowe są w stanie lepiej finansować projekty bezpośrednio wiążąc inwestorów z efektem jaki zamierzają osiągnąć. Mogą zapewnić bardziej innowacyjne narzędzia inwestycyjne i  łatwiej przyciągają inwestorów detalicznych do wspierania działań transformacyjnych.

Zielone rynki kapitałowe pomogłyby nie tylko w transformacji klimatycznej, ale także w cyfrowej transformacji naszej gospodarki. Inwestycje ekologiczne i cyfrowe to często dwie strony tego samego medalu. Na przykład technologie cyfrowe, takie jak inteligentna mobilność miejska czy zrównoważone łańcuchy dostaw, mają kluczowe znaczenie dla zielonej transformacji.

Potrzebujemy odpowiedniego europejskiego nadzoru nad ekologicznymi produktami finansowymi (…) aby zapobiec rozdrobnieniu zielonych inwestycji wzdłuż linii krajowych

Drugim uzasadnieniem dla zielonej unii rynków kapitałowych jest to, że Europa ma już przewagę jako ojczyzna zielonych rynków kapitałowych. Europa jest preferowaną lokalizacją dla globalnej emisji obligacji ekologicznych. Na europejskim rynku ulokowanych jest około 60% wszystkich ekologicznych obligacji wyemitowanych w 2020 r. A rynek szybko się rozwija – wolumen zielonych obligacji wyemitowanych w UE wzrósł prawie ośmiokrotnie od 2015 roku.

Ponadto euro objęło prowadzenie jako światowa waluta zielonych finansów. W ubiegłym roku około połowa wszystkich zielonych obligacji wyemitowanych na świecie była w euro.

Po trzecie, zielona CMU to obszar, w którym istnieje potencjał do szybkiego postępu, ponieważ nie stoi przed takimi wyzwaniami jak konwencjonalne rynki kapitałowe. Osiągnął już większą skalę paneuropejską niż konwencjonalny rynek obligacji.

 „Potrzebujemy odpowiedniego europejskiego nadzoru nad ekologicznymi produktami finansowymi z oficjalnymi unijnymi pieczęciami, takimi jak Standard Zielonych Obligacji UE, a także jednolitych zasad opodatkowania inwestycji w zielone produkty finansowe, aby zapobiec rozdrobnieniu zielonych inwestycji wzdłuż linii krajowych” – stwierdziła Lagarde.

Źródło: aleBank.pl