Prezes BFG o składkach sektora bankowego

Prezes BFG o składkach sektora bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, podczas Forum Bankowego, podkreślał stabilną sytuację polskich banków, wskazywał na poprawę sytuacji w SKOK-ach oraz mówił o konieczności konsolidacji banków spółdzielczych.

#ZdzisławSokal: Budujemy Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji. W tym roku banki wpłacą na ten fundusz 2 mld złotych.

Zdzisław Sokal, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mówił podczas Forum Bankowego, że poziom wskaźnika wypłacalności polskiego sektora bankowego wynosi 18 procent, co jest w jego opinii poziomem bezpiecznym. Banki notują dobre wyniki finansowe. Wysoki wzrost gospodarczy w Polsce daje podstawy, w opinii prezesa BFG, do optymizmu, jeśli chodzi o dalsze perspektywy rozwoju banków w naszym kraju.

Prezes BFG odniósł się do stwierdzeń przedstawicieli sektora bankowego mówiących o nadmiernych obciążeniach banków. Stwierdził, że składki banków na BFG rosną w liczbach bezwzględnych, ale w odniesieniu do zwiększających się kwot środków gwarantowanych są na tym samym poziomie jak w latach poprzednich.

Algorytm wyznaczania składki nie uległ zmianie. W tym roku natomiast nastąpiła zmiana struktury składki. Składka na ochronę środków gwarantowanych minimalnie się zmniejszyła, a istotnie wzrosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Źródło: aleBank.pl