Prezentacja: Wzrost możliwy od zaraz

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Każda strategia zwiększenia sprzedaży usług przez banki spółdzielcze wymaga dziś rozwoju aplikacji. To spory wysiłek. Jak przezwyciężyć bariery czasu i kosztów rozwoju oprogramowania? Okazuje się, że można. Polskie rozwiązanie, nowatorskie i oryginalne, pozwala tworzyć i modyfikować aplikacje front office dosłownie z dnia na dzień - i to bez wielkich inwestycji. Kilka dużych banków już z niego korzysta.

Bez względu na ostateczny kształt polskiego sektora bankowości spółdzielczej strategie rynkowe banków spółdzielczych nie ulegną zasadniczej zmianie. Priorytetem było, jest i będzie pozyskiwanie i utrzymywanie zyskownych klientów. Słaba obecnie koniunktura kredytowa nie powinna przesłaniać bankom wciąż istniejących możliwości zwiększenia sprzedaży. Należą do nich w pierwszym rzędzie: zwiększanie zakresu i dostępności usług, poprawa skuteczności sprzedaży i jakości obsługi, a także oferowanie usług wspólnie z innymi podmiotami lokalnymi.

Co pomysł to aplikacja

Każda z potencjalnych dróg rozwoju oznacza potrzebę inwestycji w aplikacje front office. Rozszerzenie oferty o nowe usługi, np. ubezpieczeniowe, wymaga formularzy do przyjmowania wniosków oraz integracji z systemami sprzedaży polis towarzystw. Otwarcie filii lub agencji wymaga udostępnienia jej pracownikom jakiejś formy komunikacji z aplikacjami bankowymi. Podobnie będzie w przypadku nawiązania współpracy z zewnętrznym pośrednikiem finansowym. Nie będzie to raczej bezpośredni dostęp do aplikacji bankowej, lecz system pośredni dostępny przez przeglądarkę WWW.

Sprzedaż mobilna usług finansowych – samodzielna lub poprzez pośredników – również wymaga dedykowanej aplikacji. Będzie ona potrzebna np. do generowania ofert, prezentowania wariantów lub choćby do wypełniania formularzy czy drukowania umów. Na podstawie doświadczeń firm ubezpieczeniowych można z góry założyć, że taka aplikacja powinna funkcjonować w ramach większego rozwiązania, umożliwiającego zarządzanie siecią sprzedaży. Kolejna aplikacja to oczywiście rozwiązanie do obsługi klientów przez telecentrum.

Analogicznie rzecz się będzie miała z innymi pomysłami na zwiększenie sprzedaży. Weźmy np. obsługę kredytów w punktach sprzedaży detalicznej, wypłaty gotówki i opłacanie rachunków w sklepach wyposażonych w kasy komputerowe. Również wszelkie działania promocyjne i sprzedażowe w internecie, prowadzone samodzielnie lub za pośrednictwem portali i agencji, będą ostatecznie wymagać aplikacji do wprowadzania danych.

Gdyby raz uruchomione usługi można było w niezmienionej formie oferować przez wiele lat, tradycyjne podejście do tworzenia aplikacji byłoby usprawiedliwione. Szkopuł w tym, że zmiany jednak będą. I będzie ich coraz więcej, ponieważ cykl życia usług na rynku, a więc także aplikacji, stale się skraca. Trzeba uczciwie przyznać, że tradycyjny model tworzenia i testowania aplikacji przestał już przystawać do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI