Prezentacja VIII raportu nt. stanu wykorzystania funduszy UE dra Jerzego Kwiecińskiego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kredyt.pieniadze.400x13 października, poniedziałek, godz. 11.00
siedziba BCC, Pałac Lubomirskich, przy pl. Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Jak wydajemy 68 mld euro z UE na inwestycje na lata 2007-2015?
Jak dobrze wykorzystać nowe 82,5 mld euro?

Prezentacja VIII raportu nt. stanu wykorzystania funduszy UE dr Jerzy Kwieciński *- minister rozwoju regionalnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, b. wiceminister rozwoju regionalnego.

W czasie spotkania będziemy starali się odpowiedzieć na pytania:

  • Ile pieniędzy unijnych możemy stracić z obecnej perspektywy finansowej 2007-2013 w końcu przyszłego roku?
  • Czy będziemy musieli oddawać pieniądze przeznaczone na kolej i projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego?
  • Czy i jak osiągamy założone cele?
  • Czy dzięki funduszom unijnym rośnie konkurencyjność i innowacyjność gospodarki?
  • Jak Polska wypada na tle innych krajów w rankingu wykorzystania funduszy unijnych?
  • Kiedy ruszą pieniądze unijne na politykę spójności z nowej perspektywy finansowej 2014-2020?
  • Na jakie wsparcie z UE mogą liczyć przedsiębiorcy?

Raport zawiera dokładną, aktualną analizę stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2015 w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

* Dr Jerzy Kwieciński – ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych; wiceminister rozwoju regionalnego (2005-2008) bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Minister Skarbu powołał dr Jerzego Kwiecińskiego w skład Rady Fundacji Fundusz Współpracy, a Rada powierzyła mu funkcję przewodniczącego.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 10 października: emil.mucinski@bcc.org.pl

Źródło: Gospodarczy Gabinet Cieni BCC