Prezentacja: VIII Kongres Ryzyka BIK Rozumieć ryzyko, znaczy dobrze zarządzać biznesem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

VIII Kongres Ryzyka zorganizowany 7 listopada br. w warszawskim hotelu Sheraton przez Biuro Informacji Kredytowej okazał się frekwencyjnym, organizacyjnym i merytorycznym sukcesem.

Maciej Małek

Witając przybyłych, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., dr Mariusz Cholewa wyraził radość z możliwości przedyskutowania w tak licznym gronie kwestii dotyczącej stanu i perspektyw rozwojowych rynku usług finansowych w Polsce. Eliminacja związanych z tym zagrożeń to warunek zapewnienia harmonijnego rozwoju.

Wystąpienie dr. Mariusza Cholewy, dedykowane uwarunkowaniom rozwoju rynku kredytowego w Polsce, następujące bezpośrednio po powitaniu, otworzyło merytoryczny program spotkania. Na wstępie mówca przedstawił dane dotyczące poszczególnych rynków obszarów kredytowania: kredyty hipoteczne, konsumpcyjne oraz udzielane przedsiębiorcom z grupy MŚP. Wskazał przy tym na zależności pomiędzy poszczególnymi rodzajami kredytów, których wolumen wykazuje tendencję wzrostową. Wyjątek stanowi rynek kredytów hipotecznych, który pomimo odbicia od najniższych wartości roku 2011 nadal odrabia straty. Rzecz znamienna, że w tym przypadku 36 proc. kredytów opiewających na najwyższe wartości w kwotach bezwzględnych stanowią przedsiębiorcy. Swoistą pułapkę stanowi znaczna liczba kredytów konsumpcyjnych. Ich relatywnie łatwiejsza dostępność sprawia, ze blisko 75 proc. tej grupy kredytobiorców posiada zobowiązania więcej niż w jednym banku, ponadto korzysta z usług firm pożyczkowych, gdzie koszty obsługi są z reguły wyższe. Specyfika grupy przedsiębiorców reprezentujących MŚP wyraża się w tym, że 2/3 spośród nich posiada jednocześnie zobowiązania indywidualne. Dane Biura Informacji Kredytowej dowodzą, że kredytobiorcy w małych ośrodkach obsługują swoje zobowiązania terminowo i rzetelnie, co wskazuje na potencjał rozwojowy tego segmentu rynku. Odnosząc się do kwestii pętli zadłużenia i nieregularnej obsługi części zobowiązań kredytowych, podkreślił rolę i znaczenie praktycznie rozumianej edukacji ekonomicznej, która pozwala racjonalnie zarządzać finansami i unikać tego rodzaju kłopotów, które prowadzą do wykluczenia finansowego, a w konsekwencji społecznego. Wystąpienie uzupełniała infografika z danymi źródłowymi, obrazująca tezy wystąpienia, przyjętego przez zgromadzonych w wyraźnym zainteresowaniem.

Kolejna prezentacja autorstwa Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego poświęcona była analizie wpływu unii bankowej na stabilność polskiego systemu finansowego. Odnosząc się do okoliczności i motywów, które legły u podstaw powołania unii bankowej, prelegent wskazał, że 40 grup bankowych skupia w swoim ręku 60 proc. wszystkich aktywów sektora, ze wszystkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. W reakcji na kryzys Unia Europejska i jej instytucje wzmocniły nadzór nad bankami, a w efekcie aktywnych działań przedstawicieli naszego kraju – tak politycznych, jak eksperckich – uzyskaliśmy wpływ na tworzone rozwiązania, które pierwotnie ograniczyć się miały do krajów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI