Prezentacja: Rola biura kredytowego w identyfikowaniu procesów zachodzących w gospodarce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rozpiatkowki.patrycjusz.01.200xNa całym świecie biura kredytowe poza swoimi podstawowymi funkcjami wykonują również zadania, które pozwalają identyfikować i interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce związane z szeroko pojętym procesem kredytowania. Jednym z takich działań jest prowadzenie prac badawczych nad różnymi aspektami funkcjonowania rynku kredytowego.

Patrycjusz Rozpiątkowski

Analizuje się poszczególne grupy klientów, identyfikuje się rodzaje produktów kredytowych, które są tym klientom udzielane oraz bada się, jak kredyty te są spłacane. Dzięki temu, że badania takie prowadzone są w stopniu zaagregowanym możliwe staje się wyodrębnienie trendów i tendencji w tych analizowanych obszarach.

Tego typu badania i analizy są pożyteczne dla wszystkich – banki dzięki takim informacjom mogą lepiej dostosowywać swoją ofertę do poszczególnych grup klientów i oferować im lepsze produkty i usługi, klienci zaś korzystają na tym, że dostają nowy atrakcyjny produkt na korzystnych warunkach. Jest jeszcze trzecia grupa, która może korzystać z tego typu informacji publikowanych i udostępnianych przez biura kredytowe. To jednostki administracji państwowej, organy nadzorujące instytucje finansowe czy ośrodki badawcze analizujące trendy i zjawiska w różnych obszarach gospodarki. Instytucje te mogą się wspierać tego typu analizami zarówno w procesie podejmowania decyzji, jak i na podstawie zdiagnozowania określonych zjawisk mogą tworzyć nowe rozwiązania i ułatwienia, takie jak na przykład wprowadzanie lepszych rozwiązań regulacyjno-prawnych w określonych obszarach.

Nadmiernie zadłużeni

Jednym z takich istotnych obszarów jest obszar osób nadmiernie zadłużonych. Zdiagnozowanie tego problemu stało się możliwe właśnie dzięki temu, że istnieje taka instytucja jak Biuro Informacji Kredytowej, która gromadzi, przetwarza i udostępnia bankom i instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacje o kredytobiorcach. W bazie danych BIK znajdują się informacje o 85 milionach rekordów należących do 24 milionów osób, w tym o 14 milionach osób posiadających czynne zobowiązania kredytowe. W wyniku badań prowadzonych przez BIK ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI