Prezentacja: Raport Bankowej Aktywności Klienta, czyli ryzyko poskramiane lojalnością

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Lojalność w systemie bankowym to wartość nie do przecenienia. Jak wynika z analiz Biura Informacji Kredytowej klienci posiadający zobowiązania wyłącznie w jednym banku są ponad trzykrotnie mniej ryzykowni od tych, którzy finansują się w czterech bądź większej ilości banków

Witold Krajewski, Biuro Informacji Kredytowej, Departament Rynku Bankowego

Informacje pozyskiwane z rejestrów kredytowych są wykorzystywane na całym świecie w dwóch podstawowych procesach – ocenie zdolności oraz wiarygodności kredytowej klienta. Banki, pożyczając pieniądze, pochodzące w większości ze środków ulokowanych przez klientów, dążą do ograniczenia ryzyka związanego z brakiem spłaty udzielonych kredytów. Obligują je do tego m.in. przepisy prawa regulujące działalność instytucji finansowych. Docieranie do nowych, wiarygodnych informacji dla lepszej oceny ryzyka kredytowego, stanowi naturalny proces podnoszenia jakości działań operacyjnych w obszarach kredytowych. Dane udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej są już od lat szeroko wykorzystywane przez banki i stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji w ocenie ryzyka kredytowego. Jednak ciągle odnajdywane są nowe możliwości i potencjał ich zastosowania. Wśród nich znajdują się np. informacje o ilości instytucji finansowych współpracujących z jednym klientem. Wynik analiz w tym obszarze jest ciekawy.

Wysoka lojalność klientów sektora bankowego Bilans danych zgromadzonych w Systemie Informacji BIK Klient Indywidualny wykazał, że zdecydowana większość klientów banków (88 proc.) współpracuje z co najwyżej dwoma bankami. Świadczy to o wysokiej lojalności klientów sektora bankowego.

Analizując strukturę zobowiązań konsumentów, można zaobserwować jednak, że zdecydowanie wyraźniej zaznacza się kwota zobowiązań dla klientów współ- pracujących z trzema i więcej bankami. 12 proc. populacji takich klientów posiada już ponad 27 proc. ogólnej kwoty zobowiązań, tj. ponad 136 mld zł.

W kontekście weryfikacji ryzyka kredytowego nie od dziś wiadomo, że najbezpieczniejszym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI