Prezentacja: Nowe kompetencje informatyczne w Bankach Spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jednym ze specyficznych przedsiębiorstw, wymagających dużych nakładów na rozwój technologii informacyjnych są banki spółdzielcze. Bankowość to jedna z dziedzin, gdzie nowoczesne technologie informatyczne są koniecznością, aby z jednej strony spełnić oczekiwania klientów, a z drugiej sprostać rosnącej konkurencji.

Nowoczesny bankowy system informatyczny (BSI) zapewnia nie tylko sprawność działania, ale i niezbędne w tej działalności bezpieczeństwo danych. Postęp w tej dziedzinie jest ogromny, co wymusza ciągłe, kosztowne inwestycje banków w nowoczesne technologie. Posiadanie nowoczesnego BSI to jednak jeszcze za mało, konieczne jest ukształtowanie wysokich kompetencji personelu banku obsługującego system. Naprzeciw temu problemowi wychodzi projekt pt. „Nowe kompetencje informatyczne wsparciem konkurencyjności banków spółdzielczych”, realizowany od listopada 2009 r. przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. w partnerstwie z Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą działanie – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności banków spółdzielczych poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi bankowego systemu informatycznego def3000 i rozszerzenie kompetencji informatycznych kadr bankowych. Projekt o charakterze otwartym skierowany jest do banków spółdzielczych o statusie MSP z terenu całego kraju i będzie realizowany 24 miesiące do 31 października 2011 r. Zakłada się, że w tym czasie przeszkolonych zostanie 880 pracowników z 35 banków spółdzielczych w Polsce.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI