Monitor spółdzielczy: marzec 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sektor bankowy ma pod górę

UKNF poinformował, że w 2009 r. banki zarobiły 8,7 mld zł, tj. o 5 mld zł (36 proc.) mniej niż rok wcześniej. Wynik działalności bankowej wzrósł o 2 proc. do 49,5 mld zł.

Wynik finansowy brutto spadł z 16,78 mld zł do 10,71 mld zł. Za spadek zysku o ponad jedną trzecią odpowiadają przede wszystkim rekordowe odpisy na poziomie 12 mld zł (wyższe o 5,3 mld zł) przy współczynniku wypłacalności 13,3 proc.(w 2008 r. 11,2 proc.). W 2009 r. aktywa banków wzrosły zaledwie o 20 mln zł do około 1 mld zł. Zdaniem analityków na rynku bankowym zapowiada się olbrzymia konkurencja przy wolno rosnącym popycie na usługi. Należy oczekiwać małych zwyżek wolumenów kredytów, niewielkiej poprawy marż, zakończenia programów cięcia kosztów i nadal wysokich rezerw.

Rekomendacja T

KNF wydała Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych. Na rekomendację składa się 25 zaleceń. Obejmują one kilka obszarów: zarządzanie, ryzyko, zabezpieczenia, raportowanie, relacje z klientami oraz kontrolę wewnętrzną. Zgodnie z nimi zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów nie mogą przekraczać 50 proc. dochodów osób o przeciętnych zarobkach i 65 proc. w przypadku klientów o zarobkach wyższych.

Parlament wybrał Radę Polityki Pieniężnej na szczecioletnią kadencję. W skład nowej rady weszli prezes NBP Sławomir Skrzypek – jako jej przewodniczący oraz dziewięciu członków powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat RP spośród specjalistów z zakresu finansów- Elżbieta Chojna-Duch, Andrzej Bratkowski, Jan Winiecki, Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca, Anna Zielińska-Głębocka, Zyta Gilowska, Adam Glapiński, Andrzej Kaźmierczak.

Kontrola, monitorowanie i raportowanie ryzyka nie powinny być powiązane ze sprzedażą, zaś przyjmowane przez bank zabezpieczenia muszą być płynne, a ich wartość możliwa do oceny także w trakcie trwania umowy. Według KNF, potrzeba wydania Rekomendacji T wynika zarówno z pogarszania się portfela kredytowego, jak i zjawiska przekredytowania. Podczas głosowania uchwały oddano 3 głosy „za” (Stanisław Kluza, Lesław Gajek, Danuta Wawrzynkiewicz), 1 głos „wstrzymujący się” (Dariusz Daniluk – reprezentujący Ministerstwo Finansów).

KNF wprowadziła również zmiany do Rekomendacji I dotyczącej zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym.

KNF ostrzega przed… bankami?

Banki mają problem z odzyskaniem już co dziesiątej złotówki, podczas gdy wartość kredytów konsumpcyjnych stanowi 10,5 proc. PKB, co oznacza, że pożyczamy więcej niż przeciętny Europejczyk (średnia dla UE to 7,5 proc.). W związku z tym UKNF wydał komunikat, w którym apeluje do konsumentów o zwracanie uwagi na opłaty, wysokość rat i pozostałe koszty kredytów oraz ich relację do miesięcznych dochodów, okres kredytowania i możliwość wcześniejszej spłaty, a także rzeczywistą stopę oprocentowania.

W rankingu „Gazety Finansowej” wśród 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce znalazł się Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości. Serdecznie gratulujemy!

RPP wstrzymała oddech

Na lutowym posiedzeniu RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Obecnie stopa referencyjna znajduje się na historycznie niskim poziomie 3,5 proc., stopa lombardowa – 5 proc., depozytowa – 2 proc., redyskonta weksli – 3,75 proc., zaś dyskonta weksli – 4 proc.

Kredyty podrożeją

Zdaniem analityków najnowsza projekcja inflacyjna NBP wskazuje, że od IV kwartału br. bank centralny będzie musiał rozpocząć proces zacieśniania polityki pieniężnej. W połowie 2011 r. ceny będą rosnąć już w szybszym tempie, a w II kw. 2012 r. inflacja przekroczy 3,5 proc., tj. maksymalny poziom odchyleń od celu inflacyjnego. Podwyżka stóp procentowych NBP z pewnością przełoży się wówczas na wzrost stawek WIBOR. Przy założeniu dwóch podwyżek stóp procentowych NBP, po 25 pkt. bazowych każda, na koniec roku trzymiesięczny WIBOR może być o około 50 pkt. bazowych wyższy niż obecnie – wynika z ocen ekspertów.

DORADCY CZY NACIĄGACZE?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI