Prezentacja: Dzięki routerom Huawei, PKP SA usprawniła dostęp do systemów centralnych w oddziałach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.039.250xObecnie korzysta z nich już ponad 1380 osób, a kolejne uzyskują dostęp do wdrażanego systemu SAP ERP i włączane są w system obiegu dokumentów, m.in. faktur. To element centralizacji w PKP.

PKP SA powstała 1 stycznia 2001 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Do roku 1989 struktura PKP kilkakrotnie się zmieniała. Finałem tych przemian było uchwalenie 8 września 2000 r. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Właśnie wtedy wyodrębniono PKP SA, które jest właścicielem większości dworców kolejowych w Polsce, a także ponad 22 tys. mieszkań i 100 tys. działek, z czego ok. 10 tys. ma potencjał komercyjny i jest przeznaczone na sprzedaż.

Biznes potrzebował dostępu do systemów centralnych

Od 2 lat trwa centralizacja i restrukturyzacja w PKP SA. Projekt ten jest prowadzony równolegle do modernizacji infrastruktury IT Polskich Kolei Państwowych. W efekcie mają się poprawić nie tylko finanse, lecz także poziom narzędzi IT wykorzystywanych w spółce. – Od 2 lat prowadzimy modernizację. Wymieniamy praktycznie wszystko – od komputerów, poprzez serwery, aż po systemy IT. Budowa korporacyjnych rozwiązań IT to jeden z elementów zapewnienia nowego sposobu zarządzania spółką i Grupą PKP – mówi Ścibor Łąpieś, dyrektor Departamentu Teleinformatyki w PKP SA. Jednocześnie zaś dobiega końca – trwające od 2008 r. – wdrożenie systemu SAP ERP, w tym – wyjątkowe na taką skalę w Polsce – wdrożenie modułu SAP ERP Real Estate do zarządzania wszystkimi nieruchomościami należącymi do PKP SA. W spółce wdrożono również systemy obiegu dokumentów – kancelaryjny oraz silnik BPM, na którym opiera informatyzację kilku procesów. – Coraz więcej osób w PKP SA korzysta z nowych systemów centralnych. Dwa lata temu było to zaledwie kilkadziesiąt osób. Obecnie, poza Warszawą, jest to już 1380 osób – twierdzi Ścibor Łąpieś. Idea modernizacji sieci WAN w PKP SA wynika z rodzącej się coraz bardziej pilnej potrzeby biznesowej. Projekt miał też na celu poprawę efektywności kosztowej. – Dostarczając pracownikom nowe komputery i dostęp do SAP ERP, musieliśmy jednocześnie zapewnić im łączność na odpowiednim poziomie – wyjaśnia dyrektor Departamentu Teleinformatyki. To był początek budowy w PKP SA sieci WAN z prawdziwego zdarzenia. Gdy scentralizowano systemy finansowe i HR, potrzebne stały się narzędzia pozwalające na dostęp do danych, które dotychczas znajdowały się w centrali. System przepływu faktur i dokumentów HR wymagał zainstalowania w poszczególnych oddziałach i placówkach końcówki systemów. To osoby w „terenie” miały bowiem akceptować faktury, które dotyczyły konkretnych nieruchomości PKP SA. – Ludzie w danej miejscowości lepiej niż w Warszawie wiedzą, co zrobili i czy dana faktura jest zasadna – dodaje Ścibor Łąpieś.

Routery zastępują modemy 3G/LTE

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI