Prezentacja: Doradca Bankowy – nowe kwalifikacje, nowe możliwości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu realizuje projekt "DORADCA BANKOWY - NOWE KWALIFIKACJE, NOWE MOŻLIWOŚCI".

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności 80 pracowników banków spółdzielczych poprzez udział w studiach podyplomowych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet II poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Studium podyplomowe Doradca Bankowy – nowe kwalifikacje, nowe możliwości powołane do istnienia przez BODIE oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to pierwsza w Polsce oferta edukacyjna na poziomie podyplomowym dostosowana do specyfiki banków spółdzielczych.

Pomysł studium jest odpowiedzią na coraz wyższy stopień złożoności organizacji w procesach rozwoju i konsolidacji banków spółdzielczych, który nie zawsze znajduje odpowiednie przełożenie na zaawansowane procedury i techniki zarządcze. Coraz wyższa złożoność biznesu bankowego i specyfika banków spółdzielczych, przy znacznie mniej rozwiniętej strukturze organizacyjnej w stosunku do banków komercyjnych, kreuje zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowaną kadrę, która wykonuje szerszy zakres funkcji i zadań. W tym ujęciu niezbędne jest ciągłe kształcenie personelu banków spółdzielczych, by niwelować różnice w strukturze kwalifikacji kadr w BS-ach w stosunku do standardów w bankach komercyjnych w Polsce (m.in. niższe wskaźniki udziału kadr z wyższym wykształceniem, trzykrotnie niższe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI