Prezentacja: BIK wzmacnia system wymiany informacji międzybankowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Każdy pracownik banku doskonale wie, jak istotne znaczenie dla ograniczania ryzyka kredytowego ma wiedza na temat klientów. To warunek odpowiedzialnego kredytowania. Taką wiedzą dysponuje Biuro Informacji Kredytowej. I służy nią już od 15 lat.

Aleksandra Sikora

Wielu bankowców pamięta czasy, gdy polski system bankowy miał mocno ograniczoną wiedzę o swoich klientach. Było tak choćby w pierwszej połowie lat 90. ub. wieku. Taki stanu rzeczy nie dość że był dla banków bardzo groźny, to jeszcze wymuszał na wielu z nich tworzenie specjalnych departamentów do spraw trudnych kredytów. Przypomnijmy, że poziom zagrożonych należności przekraczał często – i to znacznie – 25 proc.

Zaczęło się 15 lat temu

Tuż po transformacji ustrojowej banki musiały nauczyć się funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach prawnych i ekonomicznych. Kluczowym elementem działalności instytucji finansowych stała się wymiana in – formacji, która pomagała wzmacniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a także chronić interesy bank ów oraz ich klientów. Już w 1991 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich powstał Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowią – zań. Ówczesny system miał jednak tę wadę, że banki niechętnie dzieliły się informacjami na temat swoich klien – tów z konkurencją.

Prawo bankowe uchwalone w 1997 r. pozwoliło na wzajemną wymianę informacji o kredytobiorcach. Oznaczało to, że bank, który chciał udzielić kredytu mógł zapytać inne banki o to, jaki jest u nich stan zobowiązań danej osoby. W tym celu w 1997 r. utworzone zostało Biuro Informacji Kredytowej, instytucja infrastrukturalna, której podstawowym zadaniem było pośrednictwo w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytowej klientów. Oznaczało to, że BIK będzie firmą dla całego systemu bankowego w Polsce, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. I tak jest do dziś…

Misją BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie bankom, konsumentom oraz przedsiębiorcom produktów informacyjnych oraz narzędzi informatycznych.

Obecnie w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI