Premier podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Co zawiera?

Premier podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024. Co zawiera?
Fot. Krystian Maj / KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Premier Mateusz Morawiecki podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, którą wcześniej zaakceptowała Rada Ministrów, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem dokumentu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju.

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu odporności na #cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym #cyberbezpieczeństwo

„Kluczowa jest tu edukacja, współpraca międzynarodowa i wymiana informacji. Bez tego we współczesnym świecie żadne państwo nie jest w stanie osiągnąć samo bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i ochronić się przed zagrożeniami, jakie płyną z sieci” – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski cytowany w komunikacie.

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli. W dokumencie określono najważniejsze cele, jakie ma spełnić Strategia. Pierwszym z nich jest rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który ma podlegać systematycznej ocenie, podano także.

Czytaj także: Secure 2019: jak zapewnić cyberbezpieczeństwo obywatelom Polski?

„Rozbudowany zostanie system wymiany informacji o cyberzagrożeniach, co usprawni kierowanie bezpieczeństwem narodowym. Rozwinięta zostanie też współpraca oraz koordynacja działań organów ścigania w celu zwiększania zdolności do zwalczania cyberprzestępczości, w tym cyberszpiegostwa czy zdarzeń o charakterze hybrydowym” – czytamy dalej.

Zwiększenie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego

Drugi cel to zwiększenie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego.

„Chodzi również o osiągnięcie zdolności do skutecznego zwalczania skutków incydentów. Ten cel ma zostać osiągnięty przez opracowanie m.in. Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa, które zapewnią spełnienie przez podmioty krajowe niezbędnych wymagań organizacyjnych i technicznych w tym zakresie. Standardy będą dotyczyć takich obszarów jak: przetwarzanie w chmurze czy aplikacje mobilne” – podano w dokumencie.

Czytaj także: Raport Europolu: Cyberprzestępcy szukają nowych dochodowych celów i technologii >>>

Weryfikacja skuteczności wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem będzie dokonywana przez okresowe testy i audyty cyberbezpieczeństwa. Nastąpi dostosowanie polskiego prawa do zapisów unijnych takich jak tzw. akt o cyberbezpieczeństwie.

„Celem strategii jest też zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa” – dodał Zagórski.

Przy wsparciu rządowym, zostaną rozbudowane zasoby przemysłowe i technologiczne. Rozwinięte też zostaną mechanizmy współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Temu właśnie ma służyć współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z największymi firmami technologicznymi. Resort zainicjował już program współpracy z takimi podmiotami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa nastąpiło podpisanie kolejnych porozumień, które tego dotyczą. Do współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji przystępują kolejne firmy – Cisco, Ericsson oraz Nokia. Wcześniej porozumienie takie podpisała firma Samsung, przypomniał resort.

Rozwijanie świadomości społecznej 

Celem Strategii Cyberbezpieczeństwa RP jest również rozwijanie świadomości społecznej w obszarze bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni, a także jest zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.

„Duży nacisk będziemy kłaść na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej korzyści jaki niesie za sobą rozwój nowoczesnych technologii, a także zagrożeń z tym związanych” – podkreślił także minister.

Koordynatorem wdrożenia strategii jest Minister Cyfryzacji. W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu zostanie opracowany szczegółowy plan działań. Zostaną określone konkretne zadania oraz działania dla organów administracji rządowej, wraz z harmonogramem ich realizacji. Wskazane też zostaną źródła finansowania oraz mierniki pozwalające na określenie stopnia realizacji konkretnego działania.

Źródło: ISBnews