Prawo sprzyja wierzycielom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

sejm.01.150xW piątek 19 lutego 2010 r. Sejm przyjął projekt nowej ustawy o udostępnianiu Informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeśli zaproponowane przez Ministra Gospodarki przepisy wejdą w życie, każdy wierzyciel będzie mógł przekazać dane dłużnika do zasobów BIG. Już zaległość w wysokości 200 zł wystarczy, by konsument znalazł się w ewidencji BIG InfoMonitor.

hildebrand.mariusz.01.100xNowa ustawa wpłynie przede wszystkim na uszczelnienie systemu wymiany informacji gospodarczych. Dzięki niej będzie można łatwiej i efektywniej egzekwować należności, mobilizować dłużników do regulowania zobowiązań na czas oraz dokonywać trafniejszej oceny rzetelności płatniczej kontrahentów.

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu
InfoMonitor BIG SA

Prawo umożliwi praktycznie każdemu wpisanie do BIG danych konsumentów zalegających na kwotę minimalną 200 zł i przedsiębiorców zalegających na kwotę minimum 500 zł. Od terminu płatności musi jednak upłynąć 60 dni, a dłużnik powinien zostać poinformowany z miesięcznym wyprzedzeniem o takim zamiarze i jego konsekwencjach.

infomonitor.01.150xDotychczas informacje o zaległościach konsumentów mogły przekazywać do BIG niektóre podmioty gospodarcze, m.in. firmy telekomunikacyjne, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Po uchwaleniu nowej ustawy z BIG-ami będą mogli współpracować w tym zakresie zarówno konsumenci, przedsiębiorcy, jak i również podmioty publiczno-prawne oraz organy administracji rządowej. Oznacza to, że do Centralnej Ewidencji Dłużników w BIG InfoMonitor będzie można trafić z tytułu niezapłaconego mandatu lub za nieuiszczenie kary za brak ważnego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej. Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia, będzie mógł również przekazać dane pracodawcy do BIG. W tym przypadku wymagane jest jednak posiadanie tytułu wykonawczego.

Zmiana w ustawie spowoduje również możliwość dopisywania do BIG wierzytelności wtórnych – czyli długów sprzedanych przez pierwotnego wierzyciela. To znacznie powiększy zasoby danych w BIG.

Zadłużenie Polaków jest wciąż poważnym problemem, nasze dane pokazują, że ponad milion sześćset tysięcy mieszkańców naszego kraju ma kłopoty z terminowymi płatnościami. W tych okolicznościach zarówno wykorzystywanie ewidencji BIG, jak i doskonalenie systemu wymiany informacji gospodarczej jest niezwykle funkcjonalne – podsumowuje Mariusz Hildebrand.


cig.02.100xWięcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Informacji Gospodarczej (CIG): www.cigi.pl