Prawo: Historia BTE – krótka czy zbyt długa?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.12.foto.043.150xBankowy tytuł egzekucyjny zakończył swój żywot. W świecie bankowości i relacjach z klientami funkcjonował od 18 lat. Dla jednych będzie to zbyt długa historia tego bankowego przywileju, ocenianego często jako niesprawiedliwy. Inni jeszcze nie raz pewnie za nim zatęsknią.

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz
analityk Bankier.pl

Wobecnie znanej formie bankowy tytuł egzekucyjny funkcjonał od 1997 r. Wprowadziły go zapisy ustawy Prawo bankowe. W kwietniu tego roku Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o jego niekonstytucyjności, ruszył proces legislacyjny mający na celu jego wycofanie. Zapisy Prawa bankowego dotyczącego bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) miały stracić moc prawną 1 sierpnia 2016 r. Stało się to jednak wcześniej. Od 27 listopada 2015 r. banki nie mogą już wystawiać BTE. Przez 18 lat swojego istnienia tytuł ten wzbudzał wiele kontrowersji. Miał równie wielu zwolenników, co przeciwników.

Jak działał bankowy tytuł egzekucyjny Banki, które w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu przyjęły od klienta oświadczenie, w którym ten dobrowolnie poddaje się egzekucji, mogły, w przypadku zaprzestania spłaty długu, wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i na jego podstawie dochodzić swoich roszczeń.

Możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych dawała bankom ustawa Prawo bankowe. Artykuł 96 wspomnianej ustawy mówi o tym, że na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie czynności bankowej (np. udzielenie kredytu) banki mogą wystawić tytuł egzekucyjny. Wskazano też, jakie elementy formalne powinien zawierać, aby sąd mógł go przyjąć i nadać klauzulę wykonalności. Na podstawie BTE opatrzonego klauzulą wykonalności bank mógł sprawniej i szybciej wszczynać wobec nierzetelnych klientów egzekucje komornicze.

Czemu (a może komu?) miał służyć BTE

Ryzyko działalności banków zdecydowanie różni się od tego, na jakie narażone są inne podmioty prywatne. W tym kontekście pojawia się określenie banków jako „podmiotów zaufania publicznego”, których działalność powinna zapewniać bezpieczeństwo środkom pieniężnym powierzonym przez klientów. Prowadzona przez nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI