Prawo: FATCA po polsku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.04.foto.113.250xKolejna konferencja Związku Banków Polskich dotycząca aktualnego stanu prac nad wdrożeniem FATCA zgromadziła interdyscyplinarne grono przedstawicieli departamentów prawnych banków, departamentów compliance i podatkowych, członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Domów Maklerskich Wśród zaproszonych byli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego.

Była to już szósta z kolei konferencja Związku Banków Polskich poświęcona problematyce wdrażania regulacji FATCA w Polsce. Odbyła się 5 marca br. Otworzył ją wiceprezes ZBP mec. Jerzy Bańka, przedstawił aktualny stan realizacji porozumienia międzyrządowego IGA i jego ratyfikacji. Najpierw podpiszą je rząd, następnie przyjmie parlament, później zaś wprowadzone zostaną niezbędne zmiany w prawie krajowym. Wiceprezes ZBP poruszył również kwestię wyzwań i wątpliwości interpretacyjnych związanych z rejestracją na portalu IRS (Interna! Revenue Services) zasad identyfikowania klientów, odroczenia w zakresie raportowania, niespójności między IGA a tekstem samej amerykańskiej ustawy FATCA. Ważnym zagadnieniem jest również wdrożenie analogicznej europejskiej FATCA, opartej na standardzie CRS (Common Reporting Standard) opracowanym przez OECD na wzór amerykański. Problematyczne, trudne do wdrożenia i wytłumaczenia klientom będą kwestie związane z pobieraniem oświadczeń o statusie US person i proces self-certification

Wyniki i stan prac

W trakcie konferencji wielowymiarowe zagadnienia związane z procedurą FATCA zaprezentowali przedstawiciele PWC. Przytoczyli doświadczenia brytyjskie we wdrażaniu porozumienia międzyrządowego IGA, omówili szczegółowe kwestie dotyczące przekazywania informacji o dochodach, przedstawili niezbędne zmiany w środowisku IT, kwestiach prawnych i biznesowych dotyczących wykorzystywania outsourcingu.

Wyniki i stan prac nad wdrożeniem FATCA i porozumienia międzyrządowego IGA w Ministerstwie Finansów przedstawił dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Podkreślił, że dopiero w pierwszej połowie lutego 2014 r. Amerykanie zaakceptowali polską wersję umowy bilateralnej IGA zgodnej z wymogami amerykańskiej ustawy FATCA. Sama umowa została podpisana już we wrześniu 2013 r., dziwi zatem, dlaczego tyle miesięcy czekaliśmy na ocenę i akceptację polskiej wersji IGA. Przez to nie można było uruchomić w Polsce procedury rządowej podpisywania umowy IGA, nie wspominając o czasie potrzebnym na skierowanie jej do Sejmu w celu ratyfikacji i przyjęcia niezbędnych zmian w prawie krajowym. Polskiej wersji IGA towarzyszy także Memorandum of Understanding (w wersji zbliżonej do niemieckiej). Aktualnie całość dokumentacji skierowano do konsultacji międzyresortowych, te zaś już się zakończyły. Obecnie całość dokumentów trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów, który ma ostatecznie zatwierdzić całość dokumentacji i upoważnić do podpisania umowy z polskiej strony ministra finansów.

Zmiany w polskim prawie

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI